fbpx

אומדנים ראשונים של נזקי הקרה הישירים והעקיפים לחקלאות: 400 מיליון שקל

מועצת הצמחים פנתה למשרד החקלאות בבקשת לסיוע חירום דחוף למגדלי הפירות והירקות, בגין הנזקים הכבדים שנגרמו לגידולים החקלאיים עקב הקרה
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

מועצת הצמחים פנתה למשרד החקלאות בבקשת לסיוע חירום דחוף למגדלי הפירות והירקות, בגין הנזקים הכבדים שנגרמו לגידולים החקלאיים עקב הקרה.
אירוע הקרה שהתרחש בין 13-16 בינואר גרם לפגיעה ולאובדן תוצרת על פני עשרות אלפי דונמים בכל אזורי הארץ, הן בחממות והן בשטחים פתוחים.
הגידולים שנפגעו במיוחד הם:
אבוקדו: 30,000 דונם, כ-50% מהמטעים
תפוחי אדמה: 85,000 דונם
בננות: 8,500 דונם, כ-45% מהמטעים.
תות שדה: 2,500 דונם, מעל 50% מהגידולים
כמו כן נפגעו קשות עשרות אלפי דונמים של פלפלים, מלפפונים, חצילים, קישואים ולימונים וקליפים.

מהדיווחים שנמסרו למועצה עולה כבר עתה כי בענפי הבננות והאבוקדו נפגעו קשות לא רק היבולים אלא גם העצים עצמם, ולכן יהיה צורך בשנטוע של דונמים רבים של מטעים.
על פי האומדן של כלכלני המועצה, היקף הנזקים הישירים מגיע לכ-200 מיליון שקל, והיקף הנזקים העקיפים בגין אובדן הכנסות יכפיל את הסכום כך שהיקף הנזקים הכולל עומד על כ-400 מיליון שקל.

המועצה פרסמה מודעות בעיתונות בהן היא מבקשת מכל מגדלי הפירות הירקות ופרי הדר לפנות לחברה לביטוח נזקי טבע (קנ"ט), ולהזמין את השמאים לצורך תיעוד הנזקים והפעלת פוליסות הביטוח. במועצה הדגישו כי הפעילות הנמרצת שנעשתה לביטוח כל המגדלים הרשומים במועצה בקנ"ט, מוכיחה כיום את עצמה.
לנוכח ההיקף יוצא הדופן של הנזקים העקיפים, הכוללים הפסדי הכנסה שמהמגדלים יתקשו לעמוד בהם, פנתה המועצה כאמור למשרד החקלאות בבקשת סיוע חירום חריג.

מועצת הצמחים נערכת עתה בנוסף להכנת תחזיות והיערכות בכל הנוגע לשוק המקומי, לנוכח המחסור הצפוי בחלק מסוגי התוצרת, דבר שעלול יגרום לעליית מחירים. עם זאת, מגדלים רבים פועלים עתה לחידוש השתילה והנטיעה בשדות שנפגעו.

בתחום היצוא, ברור כבר עתה כי כמויות היצוא לא יגיעו להיקף שנקבע על פי התוכניות המקוריות. אחת הבעיות עמן ייאלצו המגדלים להתמודד, היא תחרות מצד מדינות שבהן מזג האוויר לא פגע בגידולים החקלאיים.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה