fbpx

איגוד המסעדות הישראלי יצא בקריאת חירום למסעדני ישראל

יוסי בוזנח, מנכ"ל איגוד המסעדות הישראלי, יצא בפנייה הבאה אל המסעדות, הברים ובתי הקפה בישראל, בכדי להסב את תשומת ליבם למצב הקשה בו נמצא ענף המסעדות, וקרא להם להתאגד על מנת לאחד כוחות ולאפשר מאבק אפקטיבי להגנה על זכויותיהם
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

יוסי בוזנח, מנכ"ל איגוד המסעדות הישראלי, יצא בפנייה הבאה אל המסעדות, הברים ובתי הקפה בישראל, בכדי להסב את תשומת ליבם למצב הקשה בו נמצא ענף המסעדות, וקרא להם להתאגד על מנת לאחד כוחות ולאפשר מאבק אפקטיבי להגנה על זכויותיהם.
וכה כתב בוזנח למסעדנים:

בימים האחרונים אנו מוצפים בהצעות חוק, אשר במידה ויאושרו, יימצאו רבים מאיתנו בסכנה קיומית ממשית. להלן פירוט שלוש הצעות החוק הנמצאות על סדר היום:
"חוק עמיר פרץ" לשכר מלצרים במסעדות – עיקרה של הצעת החוק קובעת, כי הטיפ שייך למלצר ואילו המסעדן חייב לשלם בנוסף לכך שכר מינימום ואת כל התנאים הסוציאליים הנלווים לו. חה"כ שלי יחימוביץ מעלה ומחייה את הצעת החוק הנ"ל בימים אלו. חוק שכזה, במידה ויעבור בכנסת יהיה מכה אנושה לענף כולו.
"חוק רוחמה אברהם" לסגירת מקומות בילוי לאחר 2:00 בלילה – חה"כ רוחמה אברהם העלתה הצעת חוק, המחייבת את המסעדות, הברים ובתי הקפה לסגור בשעה 2:00 בלילה. הצעת חוק זו פוגעת בחופש העיסוק של המסעדנים, ותפגע באופן קשה במיוחד בברים ובמסעדות, הפועלות בשעות הלילה המאוחרות.
"חוק גלעד ארדן" לאכיפה פרטית של איסור העישון במקומות ציבוריים – קבוצת חברי כנסת בראשות חה"כ ארדן מעלים הצעת חוק שערורייתית בנושא אכיפת איסור העישון במקומות ציבוריים. עיקרה של הצעת חוק זו קובעת, כי לקוח במסעדה יהיה זכאי לפיצוי כספי מן המסעדה בגין עישון בסביבתו גם ללא הוכחת נזק. כלומר המדינה, במקום לאכוף את החוק הקיים, "מעבירה" את האכיפה בנושא העישון ללקוחות על חשבון המסעדנים.

יישומן של הצעות חוק אלו יגרום לפגיעה אנושה בענף ויביא לפיטוריהם של כ-100,000 עובדים. מסעדנות הינה מקצוע, מומחיות וענף כלכלי מרכזי במשק בעל מאפיינים ייחודיים. על כן, מסעדנים רבים הקימו והצטרפו לאיגוד המסעדות במטרה לאחד כוחות ולהילחם במשותף עבור זכויותיהם. נכון להיום, חברים באיגוד המסעדות, הברים ובתי הקפה בישראל כ- 250 חברים מתוך כ- 5,000 בתי עסק בענף.

איגוד המסעדות פועל במלוא המרץ וכמיטב יכולתו בניסיון להגן ולקדם את האינטרסים המשותפים לענף המסעדות כולו. הישגי האיגוד בשנים האחרונות רבים, אך עם זאת, אנו מודעים למגבלת כוחנו, כל עוד איננו מייצגים מאסה קריטית של חברים בענף. על כן, לשם השגת יעדינו המשותפים, אני קורא לכם להצטרף לאיגוד המסעדות, הברים ובתי הקפה בישראל ובכך להשכיל לנצל את כוחנו המשותף במאבק על האינטרסים של המסעדנים. ללא הצטרפות מאסיבית של חברים לאיגוד לא יצליח האיגוד להילחם באפקטיביות כנגד הגזרות הצפויות, הן בשל מגבלה כלכלית והן בשל מגבלות הכוח כתוצאה מייצוג חסר.

זוהי תקופה קריטית לענף ובמידה ולא נתאחד "למלחמה" משותפת, רבים מאיתנו ישלמו מחיר כבד.


Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה