fbpx

איגוד המסעדות יוצא למאבק כנגד ההסדר הכובל של אקו"ם כמונופול

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

איגוד המסעדות בתי-הקפה והברים, התנגד לתנאי ההסדר הכובל אשר אקו"ם פועלת תחתיו. ההתנגדות הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים באמצעות עו"ד יעקב כץ המלווה את איגוד המסעדות בתי-הקפה והברים במאבקו מול אקו"ם. מטרת ההתנגדות היא להקשות את התנאים תחתיהם פועלת אקו"ם כמונופול.

כמו כן, בא-כוח האיגוד, עו"ד יעקב כץ, הגיש בקשה לממונה על ההגבלים העסקיים לקבלת היתר, שיאפשר לאיגוד המסעדות לנהל משא ומתן קולקטיבי, בשם כל המסעדות החברות באיגוד.

המטרה היא לאפשר לאיגוד המסעדות בישראל, לנהל משא ומתן מול התאגידים לניהול משותף, בעיקר אקו"ם והפדרציה לתקליטים, כדי להגיע עמם להסכמים בדבר הקריטריונים, התעריפים והמנגנונים לגביית תמלוגים ולמתן רישיונות שימוש וכן לעריכת בירורים ו/או בוררויות ו/או גישורים בין הצדדים, במקרים של מחלוקות בין תאגיד הניהול המשותף לבין בעלי המסעדות.

רונן ארדיטי, מנכ"ל האיגוד אומר: "הגשת הבקשה וכן המשא ומתן נועדו לשנות, ככל הניתן, את המצב הקיים, לפיו המחלוקות הקשות בין בעלי המסעדות לבין התאגידים לניהול משותף, מגיעות לפתחו של בית המשפט, כאשר התאגידים לניהול משותף נוקטים בהליכים דרסטיים נגד בעלי המסעדות, בין היתר באמצעות הגשת תביעות נגדם לפיצויים סטאטוטוריים בגובה של עשרות אלפי שקלים".Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה