fbpx

ארגון מגדלי הפירות: מגדלים בצפון הארץ הפסידו מחצית מהיבול השנתי בימי השרב

ארגון מגדלי הפירות הציג את הנזקים בפני שר החקלאות בסיור ברמת הגולן, ופנה למתן פיצוי מיוחד למגדלים בשל הנזקים החריגים
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

מהנתונים על היקף הנזקים שנגרמו בשל השרב החריג בסוף אוגוסט, עולה כי מגדלים רבים בצפון הארץ איבדו בימים ספורים עד מחצית מהיבול השנתי שלהם. בנוסף, איכותם של חלק מהפירות שנותרו על העצים נפגעה.

חלק מהתפוחים הבשילו טרם זמנם והחלו להיות קמחיים כמו תפוחי עץ שנאפו בתנור, וכבר לא ניתן יהיה לשמור אותם בקרור.
בארגון מגדלי הפירות אומרים כי להבדיל מארועי שרב אופיניים, הנזקים לא היו רק בפירות שבצמרת העץ, אלא גם באלה שבתוך העץ, בשל הטמפרטורות הגבוהות.

בעקבות הנזקים הקשים יזם ראש המועצה האזורית גולן, אלי מלכה, ביקור של שר החקלאות שלום שמחון, מנכ"ל המשרד יוסי ישי, וראשי מועצת הצמחים ושרות ההדרכה, במטעי פירות ברמת הגולן. כן היה מפגש עם מגדלים שהציגו את הנזקים שנגרמו להם. הסיור והמפגש עם המגדלים התקיימו בהשתתפות נציגי מועצת הצמחים וארגון מגדלי פירות.

בארגון מגדלי הפירות אומרים כי הנזקים בעקבות מזג האוויר החם שהיה ברוב ימי אוגוסט השנה הם חמורים ברמה שלא הייתה בעבר. עבור חלק מהמגדלים מדובר במכה כלכלית קשה שהם לא יוכלו לעמוד בה בכוחות עצמם. לדבריו, הכיסוי של הביטוח החקלאי מכסה רק את הנזק הישיר הנראה לעיין ואינו מיועד להתמודד עם נזקים חריגים שנגרמו לפרי ויפגעו במשך האחסון ובחיי המדף שלו. ונדרשת מעורבות וסיוע הממשלה כפי שהיה בעבר באירועי אסונות טבע.

ארגון מגדלי הפירות יוזם הקמת צוות משותף של המגדלים, אנשי ענף הפירות במועצת הצמחים, שה"ם ואנשי ק.נ.ט על מנת להציע שינויים בפוליסות הביטוח של המטעים השונים אשר תתאמנה יותר למצבים קיצוניים.
כמו כן יערוך הארגון התייעצויות עם אנשי המקצוע בשה"ם לגבש המלצות לגבי האמצעים שיש לנקוט על מנת להקטין את הנזקים ככל האפשר (כגון סוגי הרשתות, האם נחוצים מבנים או לאו, שיטות השקיה גיזום ועיצוב העץ).

בפגישה של השר וצוותו עם מגדלי התפוח שהתקיימה בבית האריזה "פירות גולן" הבטיחו שר החקלאות ומנכ"ל המשרד לבחון את האפשרות לסייע לענף מעבר לנזקים שיוכרו על ידי הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות. הם הדגישו בפני המגדלים את הצורך לדאוג לביטוח ברמה הגבוהה ביותר.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה