fbpx

בשנת 2006 השיקה תעשיית המזון כ-3,500 מוצרים חדשים – גידול של 16%

70% מחברות המזון פיתחו ב-2006 עד 10 מוצרים חדשים כל אחת; סה"כ בשנת 2006 השיקה תעשיית המזון כ-3,500 מוצרים חדשים – גידול של 16%;תעשיית המזון מכרה אשתקד בכ-45.5 מיליארד שקל – גידול של 2.9%; 400 עובדים חדשים נקלטו בענף
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

בשנת 2006 חנכה תעשיית המזון הישראלית כ-3,500 מוצרים חדשים -גידול של 16% לעומת אשתקד. בפיתוח מוצרים אלו הושקעו כ-380 מליוני שקלים, (גידול של 8% לעומת שנת 2005). כך מסר רוני קוברובסקי, יו"ר איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים ונשיא החברה המרכזית לייצור משקאות קלים (קוקה קולה), בהסתמכו על סיכומי האיגוד.

מסקר שערך איגוד המזון בהתאחדות התעשיינים, מתברר כי מבין מפעלי המזון שפיתחו מוצרים חדשים, 12% השקיעו ב-2006 יותר מ-1 מיליון דולר כל אחד בפיתוח מוצרים חדשים; 17% השקיעו בין חצי מיליון ל-1 מיליון דולר כל אחד בפיתוח מוצרים חדשים, ו-71% ממפעלי המזון השקיעו ב- 2006 כל אחד עד חצי מיליון דולר בפיתוח מוצרים חדשים.

מהסקר מתברר עוד כי 70% מחברות המזון פיתחו בשנה החולפת עד 10 מוצרים חדשים כל אחת, ו-18% מחברות המזון פיתחו יותר מ-10 מוצרים חדשים כל אחת. רק 12% ממפעלי המזון לא פיתחו אשתקד מוצרים חדשים.

מכירות המזון גדלו בשנת 2006 ריאלית ב-2.9% לעומת השנה שקדמה לה, והסתכמו בכ-45.5 מיליארד שקל; בתוך כך מכירות המזון לשוק המקומי גדלו ריאלית ב-2.1% לעומת 2005, והסתכמו בכ-43.8 מיליארד שקל.
יצוא המזון גדל אשתקד דולרית בכ-4.1%, והסתכם בכ-686 מיליון דולר. יבוא המזון גדל בשנת 2006 בכ-13.4% דולרית, והסתכם בכ-1.18 מיליארד דולר. כלומר: הגרעון המסחרי של תעשיית המזון (יבוא המזון פחות יצוא המזון) הסתכם ב-2006 בכ-496.5 מליון דולר. ובכך התרחב הגרעון בכ-29% לעומת השנה שקדמה לה.

קוברובסקי ציין כי צמיחת תעשיית המזון באה לידי ביטוי גם בקליטת מועסקים חדשים, וכי בשנת 2006 קלטה תעשיית המזון כ-400 עובדים חדשים (מהווים 0.7% מכלל המועסקים בענף). כיום מועסקים בתעשיית המזון כ-59,100 עובדים.
השקעות תעשיית המזון במכונות וציוד מיבוא הגיעו בשנת 2006 לכ-860 מיליון שקל, בדומה לשנת 2005.
מכירות המזון לרשות הפלשתינאיתהגיעו בשנת 2006 לכ-390 מיליון שקל – ירידה של 3% לעומת 2005, ורחוק מהיקף המכירות של כ-600 מיליון שקל, כפי שהיה ערב האינתיפאדה.Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה