fbpx

האגודה למלחמה בסרטן על החלטת הפרלמנט הבריטי לאסור עישון בפאבים ברחבי אנגליה

76% מהציבור בישראל אינם מעשנים, מדובר ברוב מוחלט אשר זכותו לנשום אויר נקי כאשר הוא יוצא לעבודה, ואף כאשר הוא יוצא לבלות
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

בעקבות החלטת הפרלמנט הבריטי לאסור עישון בפאבים ברחבי אנגליה, אומרת נאוה עינבר, דוברת האגודה למלחמה בסרטן: "בריטניה מצטרפת לכמה מדינות בארה"ב ובאירופה אשר השכילו להבין כי אין די בחקיקה של איסור עישון, ויש צורך גם באכיפה תקיפה של החוק. גם אצלנו, החוק הישראלי להגבלת העישון במקומות ציבוריים, קובע כי אסור לעשן בכל מקום המוגדר כמסעדה, מזנון, בית קפה, פאב וכל מקום שבו נמכר מזון או משקה תוך כדי שהייה במקום.
מאז שהתקבל החוק בישראל קיים שיפור במצב העישון במקומות ציבוריים, אולם לצד החקיקה עדיין נדרשת אכיפה נחרצת ונמרצת של החוק מצד הרשויות המקומיות. אנו יודעים על פי מחקרים שנעשו בארץ ובעולם, כי החקיקה בתחום הגבלת העישון משפיעה על דפוסי ההתנהגות של המעשנים וכי אכיפה עשויה ליצור שינוי של ממש.
יתרה מכך, מקומות ציבוריים כמו פאבים, בתי קפה וכדומה, מהווים מקום עבודה עבור רבים ובהם גם חל חוק זה. גם במקומות עבודה אלו יש צורך באכיפה של החוק.
76% מהציבור בישראל הם אינם מעשנים, מדובר ברוב מוחלט אשר זכותו לנשום אויר נקי כאשר הוא יוצא לעבודה, ואף כאשר הוא יוצא לבלות. לא מתקבל על הדעת כי 24% מציבור המעשנים בישראל יחשוף 76% לעישון פסיבי".

עינבר הוסיפה: "מניסיונן של מספר מדינות בארצות הברית ובאירופה, אנו למדים כי אחת הדרכים לסייע באכיפה הנמרצת היא הכנסת תיקונים בחקיקה. האגודה למלחמה בסרטן מקדמת תיקונים אלו בשני אופנים: הגדלת סכום הקנס. הטלת הקנס על בעל העסק בנוסף על המעשן עצמו. כך, למשל, באירלנד הקנס עומד על 1,000 יורו וחל על המעשן עצמו ועל בעל העסק, ואילו בישראל על המעשן מוטל קנס של 310 שקל".

עינבר ציינה גם כי "במקומות ציבוריים מתיר החוק בישראל לעשן אך ורק אם קיים חדר נפרד לחלוטין אשר הוקצה לצרכי עישון על ידי הנהלת המקום, ובאופן מפורש הוגדר למטרה זו ורק אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, ושטחו אינו עולה על רבע של השטח הפתוח לציבור, מדובר כמובן בקושי רב ליצור חדר נפרד שכזה".

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה