fbpx

הזרע ג'נטיקס קיבלה הכרה למעבדת בריאות בבקרת איכות

משמעות התעודה היא הכרה מקצועית ביכולתה של המעבדה לבצע בדיקות בריאות זרעים בשיטות המוכרות ומתוקפות על ידה. תהליך ההכרה ארך כשנה וצוות המעבדה נבדק לאורך כל התקופה
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

מעבדת בריאות הזרעים של הזרע ג'נטיקס, שהינה חלק ממערך בקרת האיכות בחברה, קיבלה תעודת הכרה מהשירותים להגנת הצומח. צוות המעבדה השיג את זכות הראשונים כמעבדה שסיימה את התהליך וזכאית לתעודת הכרה לבדיקות זרעים.

משמעות התעודה היא הכרה מקצועית ביכולתה של המעבדה לבצע בדיקות בריאות זרעים בשיטות המוכרות ומתוקפות על ידה. תהליך ההכרה ארך כשנה וצוות המעבדה נבדק לאורך כל התקופה.

תהליך ההכרה החל לאחר שהושג היעד הראשון: הסמכת יחידות בקרת האיכות בחברה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (תקן 17025). תקן ISO-17025 מבטיח את כשירותן המקצועית של מעבדות בקרת האיכות בזרע ג'נטיקס והעובדים בהן. מעבדה שעמדה בהצלחה במבדק ההסמכה מקבלת מעמד של מעבדה מוסמכת ותעודה המאשרת את היותה כזאת. בדיקות הנעשות על ידי מעבדות מוסמכות מוכרות על ידי ארגוני הסמכה ב-30 מדינות ברחבי העולם, מה שאומר שתוצאות בדיקה על ידי מעבדה מוסמכת יתקבלו בחו"ל ללא בדיקה חוזרת. התוצאות המתקבלות הן אמינות, וברות השוואה עם מעבדות אחרות ברחבי העולם.

למעבדות בקרת האיכות בחברת הזרע ג'נטיקס תפקיד קריטי. בדיקות האיכות בהזרע ג'נטיקס נעשות על סמך פרמטרים שונים, התאמתה לדרישות, תנאי הסביבה, דיוק המכשירים, אופן הדגימה לביצוע הבדיקה, ניתוח התוצאות ועוד גורמים רבים מאד. על סמך תוצאות הבדיקות המתבצעות במעבדה יוחלט האם, כיצד ולמי ישווקו הזרעים המיוצרים.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה