fbpx

המשך מגמת הירידה בשאריות חומרי הדברה בפירות וירקות

תוצאות הסקר השנתי של השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות, מצביעות על המשך מגמת הירידה בשימוש בחומרי הדברה. ב- 2009 נמצאו רק ב- 5.9% מהדגימות תוצאות חריגות, לעומת כ- 7.4% ב- 2008
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

תוצאות בדיקות הסקר השנתי של השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות, מורות על המשך מגמת הירידה של שימוש אסור בחומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה. בשנת 2009 נבדקו כ- 800 דוגמאות תוצרת טרייה של ירקות ופירות מכל האזורים והמגזרים בארץ. ב- 5.9% בלבד מהבדיקות נמצאו חריגות בשימוש בחומרי הדברה, הכוללות שאריות גבוהות מהמותרות בחוק או שימוש בחומרים לא מורשים בשימוש בגידול המסוים. לשם השוואה, בשנת 2008 נמצאו 7.4% תוצאות חריגות.

התקן הישראלי לשימוש בחומרי הדברה קובע אילו חומרים מותרים בשימוש בגידולים השונים ובאיזו רמה. התקנות שנקבעו לוקחות בחשבון בין היתר את סל המזון אותו צורך אדם במדינת ישראל, ורמת השאריות הנקבעת כמותרת לחומר הדברה היא רמה הכוללת גם טווח ביטחון שמונע כל מצב של סיכון.
בשנים האחרונות נרשמת ירידה בשימוש בחומרי הדברה, בכל סוגי הירקות והפירות הנבדקים. ניתן לזקוף זאת לפעילות אכיפה ובקרה מוגברת המתבצעת על ידי המשרד.

ב- 2008 החל משרד החקלאות להשתמש במיכשור מעבדתי חדש לביצוע בדיקות הסקר. במשרד אומרים כי הכלי החדש משוכלל במיוחד, ומאפשר לבדוק את התוצרת בבדיקות רגישות מאוד שמזהות חומרי הדברה גם ברמות זעירות, שלא התאפשרו בטכנולוגיות ששימשו בשנים קודמות. לפיכך, אחוז הבדיקות בהן נמצאו חומרי הדברה אסורים עלה.

בשנים האחרונות נרשמת ירידה בשימוש בחומרי הדברה. בשנת 2007 נמצאו 5.6% מדגימות הסקר השנתי של השירותים להגנת הצומח עם תוצאות חריגות, לעומת 6% מדגימות בשנת 2006, 10.6% דגימות חריגות בשנת 2005 ו- 14.5% דגימות חריגות בשנת 2004. בשנת 2008, בבדיקות לפי שיטות הבדיקה החדשות נמצאו 7.4% מהדגימות עם חריגות, אך כאמור, נתון זה לא מלמד על עלייה היות ורגישות הבדיקה השתנתה.
בשנת 2009 כבר ניתן לראות את המשך מגמת הירידה, לאחר שימוש של שנה שנייה ברציפות במכשיר הבדיקה החדש.

השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות מקיימים פיקוח שוטף על הימצאות שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית, באמצעות דגימת התוצרת אצל החקלאים בשדה, בבתי האריזה ובמרכזי המזון ובדיקתה במעבדות המשרד. מדי שנה מבצע המשרד סקר הכולל כ- 900 בדיקות מדגמיות של תוצרת חקלאית טרייה להימצאות שאריות חומרי הדברה, בהתאם לתקנים ולרמות המאושרות.
לשם השוואה, בכל ארה"ב נערכות כ- 10,000 בדיקות רשמיות בלבד, ובכל מדינות האיחוד האירופי גם יחד נערכות כ- 40,000 בדיקות רשמיות בלבד.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה