fbpx

הקשר בין ויתור על ארוחת בוקר ומשקל גוף ילדים ומתבגרים

ויתור על ארוחת הבוקר מקושר עם מדדי השמנה גבוהים יותר בילדים ובמתבגרים, וזה יותר נפוץ היום מאשר בעבר בקבוצת גיל זו.אצל אלו שמוותרים על ארוחת בוקר יש פחות סיכוי להגיע לצריכה היומית המומלצת של קבוצות המזון כמו ירקות ופירות
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

השמנת ילדים היא מגפה בארה"ב. השמנה בילדות ממשיכה גם לבגרות, ומגבירה את הסיכון למחלות כרוניות שמופיעות בעיקר באוכלוסיה בעודף משקל, או אוכלוסיה שמנה במבוגרים.
ויתור על ארוחת הבוקר מקושר עם מדדי השמנה גבוהים יותר בילדים ובמתבגרים, וזה יותר נפוץ היום מאשר בעבר בקבוצת גיל זו.

ארוחת בוקר היא הארוחה החשובה ביותר ביום, בחלקו בגלל התועלת התזונתית, לאלו שמוותרים על ארוחת הבוקר יש צריכת רכיבים נמוכה יותר של ויטמין A, E, C, B6 ו- B12. כמו גם פולאט, ברזל סידן, זרחן, מגנזיום, אשלגן וסיבים תזונתיים. אצל אלו שמוותרים על ארוחת בוקר יש פחות סיכוי להגיע לצריכה היומית המומלצת של קבוצות המזון כמו ירקות ופירות.

במחקר שלהלן נבדקה השפעת ויתור על ארוחת בוקר או צריכת ארוחת בוקר מסוגים שונים על מדדים שונים בילדים ומתבגרים בארה"ב.

רקע:
מידע המשווה צריכת רכיבים ומדידות אנתרופומטריות בילדים ומתבגרים בארה"ב אשר מוותרים על ארוחת בוקר או אוכלים סוגים של ארוחת בוקר, הוא מוגבל.

מטרה:
לבחון את הקשר בין ויתור על ארוחת בוקר או צריכה של ארוחות בוקר מסוגים שונים לצריכת רכיבים, התאמת רכיבים (להמלצות) ומצב השמנה.

נבדקים:
ילדים בגילאים 9-13 (4320 ילדים) ומתבגרים בגילאי 14-18 (5339 ילדים).

מבנה:
מידע רוחבי מהסקר הלאומי לבריאות ותזונה 1999-2006.

שיטות:
דיווח עצמי על צריכת ארוחת בוקר. השתמשו בשאלון תזונתי של 24 שעות על מנת להעריך את צריכת הרכיבים. התבצעה הערכת יחס התאמת הרכיבים למיקרונוטריאנטים (על פי ההמלצות) ולאינדקס אנתרופומטרי, נמדדו גובה משקל והיקף מותניים של כל הנבדקים. נבדקו משתנים בין כאלו שמוותרים על ארוחת הבוקר, אלו שאוכלים דגני בוקר וצרכני ארוחות בוקר אחרות.

נבדקים שלא צרכו כל מזון ומשקה מלבד מים בארוחת הבוקר נחשבו בקבוצת "מוותרים על ארוחת הבוקר". ב"צרכני דגני הבוקר" הוגדרו גם כאלו שאכלו או שתו דברים נוספים מלבד דגני בוקר בארוחת הבוקר. וכ"בארוחות בוקר אחרות" הוגדרו אלו שצרכו מזונות או משקאות אחרים בארוחת הבוקר.

תוצאות: 
20% מהילדים ו- 31.5% מהמתבגרים היו מאלו שמוותרים על ארוחת הבוקר.
35.9% מהילדים ו- 25.4% מהמתבגרים צרכו דגני בוקר, באוכלוסיה זו הייתה צריכה נמוכה יותר של סך שומן וכולסטרול, וצריכה גבוהה יותר של פחמימות, סיבים, וחלק מהמיקרו-נוטריאנטים לעומת האוכלוסייה של אלו שויתרו על ארוחת הבוקר ואלו שצרכו ארוחות בוקר אחרות. 
לצרכני דגני הבוקר היה יחס התאמת הרכיבים הגבוהה ביותר, ואצל אלו שמוותרים על ארוחת בוקר הנמוך ביותר.
לילדים ומתבגרים שמוותרים על ארוחת הבוקר היה BMI יותר גבוהה והיקף מותניים גדול יותר לעומת אלו שאוכלים דגני בוקר וצרכני ארוחות בוקר אחרות.
השמנה (BMI באחוזון 95 ומעלה) הייתה גבוהה באלו שמוותרים על ארוחת הבוקר לעומת צרכני דגני הבוקר, ואצל מתבגרים בלבד גם הייתה גבוהה יותר באלו שאוכלים ארוחות בוקר אחרות לעומת צרכני דגני הבוקר.

מסקנות:
בילדים ומתבגרים אמריקאים, לצרכני דגני בוקר היה פרופיל צריכת נוטריאנטים ומדדי השמנה, עדיף על אלו שמוותרים על ארוחת בוקר או כאלו שצורכים ארוחות בוקר אחרות.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה