השבתת הדיג בכנרת יוצאת לדרך למשך שנתיים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר הודיע כי רישיונות דיג בכנרת לא יחודשו, וזאת באופן מוחלט ולמשך שנתיים החל מ-  בינואר 2011 עד 31 בדצמבר 2012. 
משך שנתיים אלה תיאסר פעילות דיג בלתי מורשית מכל סוג שהוא בכל הכנרת, בנהר הירדן בקטע הנשפך לכנרת, ובכל נחלים הנשפכים לכנרת. במקביל לפעולות אכיפה מוגברות, ייעשו פעולות אכלוס יזום של דגים באגם ומחקר.

ההכרזה על השבתת הדיג בכנרת באה בהמשך להחלטת הממשלה בנושא. בתקופת ההשבתה יוקפאו רישיונות הדיג האישיים ורישיונות לספינות לעסוק בדיג בכנרת ובעליהן לא יחויבו בתשלום האגרה השנתית.

ההחלטה על ההשבתה התקבלה לאור נתונים שנאספו על ידי אגף הדיג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מהם עלה כי כמות הדגה בכנרת ירדה בעשור האחרון, ובייחוד בשנתיים האחרונות, בעשרות אחוזים מדי שנה עד לרמה קריטית. הנתונים עוררו חשש ממשי לאסון אקולוגי שיתרחש בעקבות אובדן משאב הדגה בכינרת והפיכתו לאגם ללא דגים.

במשרד אומרים כי איסור הדיג מחויב המציאות לנוכח האינטרס הציבורי לשמור על כמות דגה בת-קיימא בכנרת, לטובת שמירה על האיזון האקולוגי, וכן על מנת לאפשר פרנסה סבירה לדייגים בשנים הבאות. התוכנית עולה בקנה אחד עם המלצות ועדת שטחי הדיג של ארגון ה- OECD לניהול שטחי דייג ברי קיימא.

כדי למזער את הנזק לדייגים בתקופת ההשבתה, מגבש משרד החקלאות תוכנית לתמיכה בדייגים אשר עיקר פרנסתם מהענף. דייגים אשר ניהלו ספרים כחוק יזכו לתמיכה ביחס להכנסתם.

בהתאם להחלטת הממשלה ולקראת תום תקופת ההשבתה (31.12.2012), יסייע משרד החקלאות ופיתוח הכפר לדייגי הכנרת לחזור לפעילות דיג סדירה, ויתמוך ברכישת ציוד ושדרוג סירות הדיג.

מי שידוג בכנרת במהלך תקופת ההשבתה, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, לרבות קנס מינהלי של 1,000 ₪ ותפיסת ציוד הדיג והספינה, בגין דיג ללא רישיון.






היו הראשונים להגיב...

כתבו תגובה