fbpx

חדש במעבדת בקטוכם: בדיקה לזיהוי גנטי של מקור מוצרי החלב

מבחר מוצרי חלב מתוצרת מחלבות שונות שנבדקו בבקטוכם הצביע על כך שהם מורכבים מתערובת של חלב ממקורות שונים – שלא כפי שצוין על גבי האריזה
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

צרכנים רבים מעדיפים סוגי חלב מסוימים מסיבות בריאותיות, תזונתיות, טעם אישי ואמונות. פרט לכך ישנם הבדלים משמעותיים במחיר סוגי החלב השונים. לכן, יש חשיבות רבה למהימנות של מקור החלב כפי שהוא מצוין על גבי האריזה.

התקן הישראלי לגבינות דורש לציין על האריזה את מקור החלב ממנו יוצרה הגבינה: האם מחלב בקר, עזים או כבשים, ובמקרה של תערובת של חלב עזים וכבשים יש לציין חלב צאן, אך אין תקן לבדיקת מקור החלב.

לאחרונה פותחה על ידי ד"ר אבי טל במעבדת בקטוכם בנס ציונה, שיטה לזיהוי גנטי של מוצרי החלב. השיטה מבוססת על זיהוי מקטע ד.נ.א של בעלי החיים מהם הופק החלב, ומאפשרת לבדוק ולזהות חלב, מוצרי חלב ותערובות של סוגי חלב שונים עד לסף רגישות של 0.1% (מיהול של 1 ל-1000).

מבחר מוצרי חלב מתוצרת מחלבות שונות שנבדקו לאחרונה בבקטוכם הראו שהם מורכבים מתערובות של חלב ממקורות שונים שלא כפי שצוין על האריזה.
לדברי אנשי המעבדה, הבדיקה תמנע את הטעיית הצרכנים, תגביר את אמונם במוצר, ותאפשר ליצרנים להציג את אישור הבדיקה בפני הלקוחות.

מעבדת בקטוכם עוסקת בבדיקות של מזון, תוצרת חקלאית, קרקע, מים, גזים, מוצרי קוסמטיקה ועוד.
www.bactochem.co.il.


Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה