חציון שיא לטיב טעם שממשיכה את מגמת השיפור בביצועים

למרות התעצמות התחרות וההאטה הכלכלית,  במחצית הראשונה של שנת 2013מציגה רשת טיב טעם זינוק בכל הפרמטרים, בהמשך למגמה שאפיינה את החברה בשנת 2012.

מכירות החברה במחצית הראשונה של 2013 הסתכמו בכ- 569 מיליון ₪, גידול של כ- 12.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי למחצית הראשונה של שנת 2013 היה כ-18.6 מיליון ₪, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-10.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 74%.
הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2013 היה כ- 9 מיליון ₪, בהשוואה לכ-5.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 64%.

מכירות מגזר הקמעונאות במחצית הראשונה של שנת 2013 צמחו בשיעור של כ- 13.5% בהשוואה לחציון הראשון 2012 והסתכמו ב- 471.4 מיליון ₪, כאשר הפדיון בחנויות זהות (SSS) צמח בכ-7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והפדיון הממוצע למ"ר עלה לכ- 15,227 ₪ למ"ר (לעומת 14,095 ₪ למ"ר במחצית השנה המקבילה אשתקד).

עדי כהן, מנכ"ל טיב טעם, אומר: "הרשת מתעתדת לפתוח חנויות נוספות, ומחזקת את עדי כהן, טיב טעםמיצובה כמובילה בפרמטרים של חוויית הקנייה, קולינריה, מגוון מוצרים ייחודי ואיכותי, שירות וזמינות, והכל במחיר הוגן ותחרותי והטבות ייחודיות ועמוקות למועדון לקוחות גדול ונאמן. מהלכים אלו אחראים לשיפור בתוצאות החברה".

ההשקעות המהותיות שבוצעו ע"י הקבוצה ואשר שימשו למיזוג פעילות אתרי עמק חפר ומזרע תוך שדרוג משמעותי של כושר ואיכות הייצור, וכן הובילו לחסכון בעלויות ולשדרוג השירות והלוגיסטיקה, הרחבת סל המוצרים והרחבת המכירות ללקוחות חיצוניים, באות לידי ביטוי בתוצאות הפעילות של מגזר זה. במחצית הראשונה של שנת 2013 החברה צמצמה את ההפסד התפעולי של המגזר בכ-0.7 מיליון ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הפעולות שנקטה וננקטות ע"י החברה צפויות להניב גידול במכירות במהלך החציון השני של שנת 2013, ובכך להביא לשיפור נוסף ברווחיות המגזר.

תוצאות פעילות רשת דומו, שתוצאות פעילותה העיבו בעבר על תוצאות מגזר הקמעונאות, השתפרו כפועל יוצא של תהליך ההבראה שעוברת החברה, תוך השקת פורמט חדש Domo&Delicates המשלב מכירת מוצרי מעדניה לצד כלי בית ובכוונת הקבוצה לפתח את הפורמט החדש.

תזרים המזומנים של החברה במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-33 מיליון ₪, ולמרות סכומי ההשקעה המהותיים שהשקיעה החברה במהלך המחצית הראשונה של 2013 לצורך שדרוג ובניית סניפים חדשים והשקעה במכונות וציוד (בהיקף בסך של כ-13 מיליון ש"ח), נוצר תזרים פנוי בסך של כ-22 מיליון ש"ח באמצעותו פרעה החברה חלק מחובותיה לבנקים תוך חיזוק בסיס ההון ומבנה המאזן.

תוצאות הפעילות בחודשים יולי-אוגוסט 2013, שעדיין לא נסקרו, מצביעות על המשך מגמת השיפור בתוצאות החברה.

"החברה נמצאת במסלול הנכון, רווחית, צומחת, ואנו שוקדים על יצירת מנועי צמיחה נוספים כגון המו"מ המתנהל לרכישת החברה הסקוטית וחיזוק החוזקות של טיב טעם – שירות, איכות, שעות פתיחה, מגוון וחוויה ללא תחרות, והכל במחיר הוגן", מסכם עדי כהן.


היו הראשונים להגיב...

כתבו תגובה