fbpx

יצוא ההדרים צפוי לגדול השנה ב- 15 אחוז

עונת ההדרים החלה בצפון הארץ, בעמקים ובנגב עם הקטיף הראשון של הפומלו האדום המיועד ליצוא ליפן ואירופה. באמצע ספטמבר יצטרפו אליו הפומלית והאשכולית האדומה והלבנה, וכן זנים נוספים של תפוזים
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

לאחר מספר שנות משבר זוכה ענף ההדרים באחרונה לפריחה מחודשת. הפרדסנים צופים שיצוא ההדרים יסתכם השנה ב-160 אלף טון, גידול של 15% לעומת שנה קודמת.
בישראל ישנם 200 אלף דונם הדרים. בשל התחזיות האופטימיות לשנים הבאות ניטעו 8,000 דונם חדשים של פרדסים בקיץ האחרון, ו-12 אלף דונם מתוכננים לעונה הבאה. נטיעות פרדסים חדשים הן חלק מהפתרון לעודפי מים מטוהרים עתידיים, שאלמלא השימוש בהשקיה אמורים להישפך לים.

עונת ההדרים החלה בצפון הארץ, בעמקים ובנגב עם הקטיף הראשון של הפומלו האדום המיועד ליצוא ליפן ואירופה. באמצע ספטמבר יצטרפו אליו הפומלית והאשכולית האדומה והלבנה, וכן זנים נוספים של תפוזים. מחזור המכירות הכולל של ענף ההדרים ומוצרי פרי ההדר הוא מיליארד שקל, אשר ברובו מופנה ליצוא.

אריה שרייבר, יו"ר ועד הפעולה שהקימו הפרדסנים, אומר שמועצת ההדרים מטפלת בהצלחה מעל 60 שנה בהדברת זבוב הים התיכון, בהדברה ביולוגית של מזיקים, במחקר ופיתוח זנים חדשים, ביצירה והפצה של חומר ריבוי נקי ממחלות ומזיקים ובשמירה על זני הפטנט ומותגי JAFFA בשווקי היצוא בכל העולם.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה

חדש באתר