fbpx

כנס בנושא חומרי הדברה בסביבת האדם התקיים בפקולטה למדעי החקלאות של האוניברסיטה העברית ברחובות

נוכחות שאריות חומרי הדברה במזון ובסביבה, תמונת המצב בחקלאות האורגנית ורמת ההרעלות בישראל, הם מקצת הנושאים שנדונו בכנס בנושא "חומרי הדברה בסביבת האדם" שהתקיים בפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה של האוניברסיטה העברית ברחובות
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

נוכחות שאריות חומרי הדברה במזון ובסביבה, תמונת המצב בחקלאות האורגנית ורמת ההרעלות בישראל, הם מקצת הנושאים שנדונו בכנס בנושא "חומרי הדברה בסביבת האדם" שהתקיים בפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה של האוניברסיטה העברית ברחובות.

הכינוס נערך במסגרת הכנסים השנתיים לחקלאות והסביבה על שם פרופ' דוד רוזן ז"ל, מבכירי חוקרי ההדברה הביולוגית בארץ ובעולם, ומורה וחוקר דגול בפקולטה.

הרצאות הכינוס עסקו בנושאים המטרידים את הציבור המודע לבריאות האדם והסביבה. מנתונים שהציגו רינה אשכנזי (השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות), ד"ר רינה ורסנו (הערכת סיכונים ומזהמי מזון במשרד הבריאות), פרופ' סטפק סובק (מעבדות בטיחות מזון מהחי, השירותים הווטרינרים), וד"ר שלמה קפואה (המשרד להגנת הסביבה), ניכר שחלה עליה משמעותית בפעילות הפיקוח והמניעה של זיהום מקורות מזון והסביבה בחומרי הדברה רעילים על ידי הגופים הממשלתיים.
עם זאת נראה שבמספר מזונות כגון צמחי תבלין, ירקות למהדרין ודגים ממקווי מים טבעיים, המצב עדיין אינו מספק.

מדבריו של רפי רודמן (מדריך ארצי לחקלאות אורגנית) עולה שגם בחקלאות האורגנית יש לפעמים שימוש בחומרים הפוגעים באדם ובסביבה, והוא דיווח שמספר חומרים שנחשבו בטוחים בעבר, נמצאים עתה בשלבי הורדה מהמדף.
שמעון צור (מדען מים וסביבה ויו"ר עמותת הירוקים) וד"ר קפואה הציגו נתונים המצביעים על נוכחות חומרי הדברה במקווי מים ומי תהום. עם זאת הראתה ד"ר אביבה אלופי (טוקסיקולוגית, מומחית ברפואת ילדים ורפואה תעסוקתית), שרמת ההרעלות האקוטיות בארץ נמוכה יחסית ודומה לזו שבמדינות אחרות במערב, כגון ארה"ב.

בחלקו השני של הכנס התקיים דיון ער בהשתתפות הקהל ממנו עולה כי יש לטפל באופן ממוקד בבעיות שזוהו בענפים חקלאיים מסוימים; להקצות תקציבים נוספים לפיקוח ומניעה, ובמיוחד לפעילות המשרד להגנת הסביבה; לבחון את התועלת שבצריכת מוצרים אורגניים באופן גורף; יש צורך בשקיפות בדיוני הוועדות הבין-משרדיות הפועלות בתחום; ויש לקיים סקרים תכופים ומקיפים באשר לנוכחות מזהמים המשפיעים על בריאות האדם והסביבה.

הקלטות הווידיאו של ההרצאות תהיינה זמינות בקרוב באתר הפקולטה – www.agri.huji.ac.il.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה