fbpx

לטפל במקור הבעיה של בעלי הפרעות קשב וריכוז

אמנם לא מעיסוקיו של "אכול ושאטו", אך בשל חשיבות הנושא אנו מפרסמים מאמר זה. הפרעת קשב וריכוז ADHD מתייחסת לילדים, לבני נוער ולמבוגרים הסובלים מהפרעה התנהגותית, הבאה לידי ביטוי באי יכולתם של הסובלים ממנה למקד את תשומת הלב בפעילות מסוימת, לארגן ולהשלים מטלה נתונההפרעת קשב וריכוז ADHD מתייחסת לילדים, לבני נוער ולמבוגרים הסובלים מהפרעה התנהגותית, הבאה לידי ביטוי באי יכולתם של הסובלים ממנה למקד את תשומת הלב בפעילות מסוימת, לארגן ולהשלים מטלה נתונה. זוהי תופעה נפוצה אשר מאפיינת כ- 5%-10% מהאוכלוסייה
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

הפרעת קשב וריכוז ADHD מתייחסת לילדים, לבני נוער ולמבוגרים הסובלים מהפרעה התנהגותית, הבאה לידי ביטוי באי יכולתם של הסובלים ממנה למקד את תשומת הלב בפעילות מסוימת, לארגן ולהשלים מטלה נתונה. תוצאותיה משפיעות על כל תחומי החיים ולעיתים, נוספת אליהן בעיית היפראקטיביות ואימפולסיביות המתבטאת בחוסר שקט תנועתי ונטייה להגיב בפזיזות. הפרעת קשב וריכוז ADHD זוהי תופעה נפוצה אשר מאפיינת כ- 5%-10% מהאוכלוסייה.

האבחונים הקיימים של ADHD מתבססים בעיקר על כלים סובייקטיביים אשר מעריכים את שכיחות הסימפטומים של חוסר קשב, אימפולסיביות והיפראקטיביות. הכלי היחיד האובייקטיבי, נקרא CPT והוא מבחן הביצוע המתמשך, הנמצא בשימוש ובודק רק את מרכיב הקשב המתמשך, כך למשל, כ- 70% מהסובלים מהפרעות קשב ללא הרכיב ההיפראקטיבי אינם סובלים מלקות בקשב המתמשך, אלא סובלים מלקויות בפונקציות הקשב האחרות. לכן, בחלק ניכר מהמקרים הם עלולים שלא להיות מאובחנים כלוקים בהפרעת קשב וריכוז ובעקבות כך הם לא יזכו לקבל את הטיפול המתאים. כיום, אנו יודעים על קיומם של ארבעה מרכיבי קשב שונים.

שיטה מדעית חדשה המבוססת על מחקר אקדמי, מיושמת לראשונה בישראל במכון אילון ונקראת שיטת ארבע פונקציות הקשב. השיטה מעריכה ארבע מערכות קשב שונות, המבדילות בבירור מבחינה מוחית ואשר אחראיות על תפקודים שונים של הקשב.

מערכת קשב ראשונה נקראת מערכת הקשב המתמשך, והיא אחראית על היכולת להיות קשוב לאורך זמן מבלי להידרש לתגובה.
ליקוי במערכת זו יבוא לידי ביטוי במיוחד במצבים בהם נדרש קשב ללא תגובה לצידו. לדוגמה, הקשבה להוראות הניתנות על ידי המורה, השתתפות בדיון בכיתה או הקניית ידע חדש בהרצאה.

מערכת קשב שנייה הינה מערכת הקשב הסלקטיבי, האחראית על היכולת למקד קשב במידע חזותי או שמיעתי תוך התעלמות מגירויים מסיחים. ליקוי במערכת זו גורם למצב בו מיקוד הקשב מושפע פחות מכוונות הפרט ויותר ממאפייני הסביבה.
לדוגמה, הילד מנסה לבצע עבודת כיתה וברקע ילדים מדברים וצוחקים, הילד פותר מבחן ומבחוץ נשמעים קולות ממשחק כדורסל.

מערכת קשב שלישית של הכוונת הקשב, אחראית ליכולת להפנות את הקשב למיקום מסוים בשדה החזותי, להתנתק ממנו ולהעביר אותו למיקום חדש.
לדוגמה, העתקה מהלוח או מהספר למחברת.

מערכת קשב רביעית של ניהול הקשב הינה מערכת האחראית על היכולת לארגן, לתכנן ולבצע פעולות מורכבות, תוך תחרות בין תגובות. ליקוי במערכת זו יגרור קשיים בקבלת החלטה על מעבר בין מצבי מיקוד, חלוקה ופיזור קשב כמו גם קושי במשימות מורכבות.

שיטת ארבע פונקציות הקשב מאפשרת לבחון במדויק, באמצעות מערכת מטלות ממוחשבת, את מקור ההפרעה במערכות הקשב השונות, להבדיל מהסימפטומים עצמם ובהתאם לכך להעניק טיפול אישי ממוקד, אשר יעילותו הוכחה במספר מחקרים אקדמים.


ד"ר לילך שלו – מבורך היא נוירו פסיכולוגית קוגניטיבית, חוקרת בכירה בתחום הפרעות הקשב בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים, שותפה במכון אילון המאבחן ומטפל בהפרעות קשב וריכוז בבית הנדיב בהרצליה, טל. 09-9553324, www.eillon.co.il.
שיטת ארבע פונקציות הקשב פותחה על ידי הכותבת בשיתוף עם פרופ' יהושע צאל מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב וד"ר כרמל מבורך מבית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת ברמינגהם שבאנגליה.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה