מדיון בוועדת העבודה בכנסת עולה כי לא כל בתי החולים מספקים אוכל כשר

מדיון שהתקיים בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בהצעת חוק לפיה בתי חולים יחויבו בכשרות, עולה כי יש בתי חולים ללא תעודת כשרות ויש כאלה ללא משגיחי כשרות.

הוועדה בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד) דנה בהצעת חוק של ח"כ זבולון אורלב (הבית היהודי), לפיה:
• בבית חולים יהיה המזון כשר וינהגו בו לפי הנחיות המועצה הדתית (כמו שנהוג כיום בצה"ל).
• בית חולים בתחומי רשות ששיעור היהודים בה אינו עולה על 10% – יהיה רשאי שר הבריאות לקבוע תקנות לעניין כשרות המזון.
• השר יהיה רשאי לפטור בית חולים מעניין הכשרות, בהתחשב בטיפול הניתן בו, אוכלוסיית המטופלים בו, או מיקומו.

ח"כ אורלב אמר בדיון: "זה חלק מהיותנו מדינה יהודית. צריך שיהיה הסדר ממלכתי ומסודר לגבי הכשרות, לא רק לסמוך על רצון טוב".
ח"כ חיים אמסלם (ש"ס): "אני מעדיף שגם בתי חולים שיש בהם מיעוט יהודים יחויבו בכשרות".
ד"ר בועז לב, משנה למנכ"ל משרד הבריאות: "מרבית בתי החולים בארץ נותנים אוכל כשר, עם זאת, יש בשוליים השגחה שלוקה בחסר".
הרב יניב כהן, מנהל המחלקה למוסדות ציבוריים ברבנות הראשית לישראל: "כיום רק לשלושה בתי חולים בארץ יש גם תעודות כשרות וגם משגיחים. יש לא מעט בתי חולים עם משגיחים, אבל ללא תעודה".

יו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ (ליכוד), סיכם את הדיו: "הוועדה דורשת מהדרגים המקצועיים להביא בפניה נתונים מדויקים על מצב כשרות האוכל בבתי החולים השונים לפני שנתקדם בחקיקה".


היו הראשונים להגיב...

כתבו תגובה