מינהל מקרקעי ישראל פרסם מכרז לתכנון והקמת 4 חוות יין באתר נטור בגולן

מינהל מקרקעי ישראל מזמין יזמים להגיש לו הצעות להקמת 4 חוות יין באתר נטור שברמת הגולן.
במסגרת המכרז תינתן לזוכים הרשאה לשלוש שנים לפיתוח, לבנייה לשתילת כרמים ומטעי פרי ולהקמת מרכז חקלאי תיירותי, בחלק מהשטח.
לאחר עמידה בתנאי הפיתוח, יוכלו היזמים להתקשר בחוזה חכירה עם המינהל למשך 49 שנה.

הזוכים יידרשו לטעת את המטעים ולעבדם, להקים ולהפעיל את המרכז החקלאי-תיירותי, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, תוך התחייבות להפעיל את המרכז באופן שיאפשר נגישות נאותה וסבירה לציבור הרחב כחלק ממרכז חקלאי תיירותי.

אתר נטור ממוקם צפונית לקיבוץ גשור בגולן, בשטח שאיכויותיו גבוהות ומתאימות לתיירות, המתאפיין בנופיו הייחודיים, במישוריותו ובמרחבים הגדולים.
מיקום חוות היין המתוכננות נמצא בסמוך לישוב נטור ולשמורת נחל אל על, בית הכנסת העתיק אום אל קנטיר, ושביל הגולן המקיף את האתר משלושה כיוונים.
שטח החווה הצפונית (א') כ- 300 דונם, ושטח שלושת החוות הנותרות (ב',ג',ד') כ- 160 דונם כל אחת.

בכל אחת מהחוות סומן שטח של לפחות 40 דונם, מתוכם יוקצו עד 14 דונם לבינוי, ובשטח זה ימוקמו כל המבנים לשירותים תיירותיים – עליהם ניתן להקים 5-10 יחידות אירוח או מלונית כפרית בת 11 חדרים ומתקני התוצרת החקלאית. יתרת השטח שלא תבנה תנוצל לעיבוד חקלאי.

בתנאי המכרז צויין מפורשות כי לא יורשו מגורים בשטחי החווה, בכל עת, למעט כנקוב במפורש במסמכי המכרז. 
לפחות 75% מהשטח החקלאי ינטע בגפני יין, ועד 25% מהשטח החקלאי יוכל לשמש לנטיעת מטעי פרי אחרים. בשטח החקלאי לא ייבנו מבנים כלשהם, למעט מתקנים הנדסיים בשטח שלא יעלה על 50 מ"ר וזאת לשימושים המותרים בחווה.
בשטח כל חווה ניתן יהיה לבנות יקב ובית בד, כולל אולם טעימות, מסעדה, בית קפה, חדרי כינוס סדנאות והרצאות, משרד קבלה, ועודמבני משק לשימוש חקלאי, מבני אכסון לצוות ההפעלה החקלאי והתיירותי של החווה בהתאם להוראות התוכנית.

ניתן להגיש הצעות למתחם אחד או יותר עד 6.11.2011, אך לא תתאפשר זכייה ביותר ממתחם אחד.


היו הראשונים להגיב...

כתבו תגובה