fbpx

מסע אופניים: 100 שנה לתנועה הקיבוצית

התנועה הקיבוצית יוזמת מסע אופניים לציון 100 שנים להתיישבות הקיבוצית. המסע יעבור מראש הנקרה ודן בצפון ועד איילות בדרום, באזורי התיישבות קיבוצית לאורך הארץ, וייערך בתאריכים 11-15/11/2010
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

התנועה הקיבוצית יוזמת מסע אופניים לציון 100 שנים להתיישבות הקיבוצית.
המסע יעבור מראש הנקרה ודן בצפון ועד איילות בדרום, באזורי התיישבות קיבוצית לאורך הארץ, וייערך בתאריכים 11-15/11/2010.

כל יום רכיבה יכלול כ-90 עד 100 ק"מ, המסלול בדרגות קושי קלות ובינוניות .
במהלך המסע יעברו הרוכבים כ-54 קיבוצים
כל יום ייצא מאתר מורשת קיבוצית שונה מנקודת סיום היום הקודם.

הגעה עצמאית ע"י הרוכבים – התייצבות בנקודת היציאה.
יציאה מדורגת של קבוצות שיקבעו מראש על פי רמת הרכיבה.
ממשיכים – העברה לנקודת יציאה של הקטע הבא. 

לאורך המסלול יוצעו לרוכבים חניות רענון בתחנות דור אלון, בהן יהיו מזון, פרי, מים ושירותים. לרוכבים יחולקו מוצרי אנרגיה ושתייה מיוחדים לרכיבה .

הרשמה ותנאים באתר www.gansport.co.il, www.kibbutz100.com
טל. לבירורים: 04-6320405, בימים א'- ה', בין השעות 09:00-16:00
תאריך אחרון להרשמה: 5.11.2010. אין הרשמה במקום ביום המסע.
ניתן להזמין לינות בהנחה למשתתפי המסע – פרטים על אפשרויות הלינה באתרים לאורך המסלול במשרד הרישום.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה