fbpx

משרד התיירות וארגון אמון הציבור יפעלו לשיפור השירות בענף התיירות וכנגד עסקים המטעים את הציבור

על פי הדו"ח אותו הציגה גלית אבישי, כ-1,000 תלונות מוגשות מדי שנה כנגד עסקים בענף התיירות, אך אלה נותרות ללא מענה בשל היעדר מנגנון חקיקה ואכיפה מוסדר בנושא. כן הציגה אבישי "רשימה שחורה" של עסקים הנוהגים להטעות את הציבור, וביקשה עזרת משרד התיירות בהתמודדות מול עסקים אלו
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

מנכ"ל משרד התיירות, שאול צמח, ומנכ"לית ארגון אמון הציבור, גלית אבישי, נפגשו בכדי לדון בדרכים לשיפור השירות בענף התיירות. זאת נוכח דו"ח הארגון שפורסם לאחרונה וחשף ליקויים רבים ברמת השירות בענף התיירות.

על פי הדו"ח אותו הציגה גלית אבישי, כ-1,000 תלונות מוגשות מדי שנה כנגד עסקים בענף התיירות, אך אלה נותרות ללא מענה בשל היעדר מנגנון חקיקה ואכיפה מוסדר בנושא. כן הציגה אבישי "רשימה שחורה" של עסקים הנוהגים להטעות את הציבור, וביקשה עזרת משרד התיירות בהתמודדות מול עסקים אלו.

מנכ"ל משרד התיירות, שאול צמח, ציין כי כחלק מתוכנית העבודה לשנת 2008, יפעל משרד התיירות להסדרת החקיקה והתאמתה לצרכים הקיימים בשטח, וכמו כן להגברת האכיפה.

כן החליטו צמח ואבישי כי היועצים המשפטיים של המשרד והארגון, יבחנו יחדיו את השינויים הרצויים, דרכי טיפול בפניות הציבור ובעסקים הפוגעים בציבור.

לפני כחודש הציג שר התיירות, יצחק אהרונוביץ' בפני חברי ועדת הכלכלה של הכנסת את תוכנית העבודה של המשרד לשנת 2008. השר הדגיש בישיבה כי נושא שיפור איכות השירות בענף התיירות הנו בעל חשיבות רבה ויהווה יעד מרכזי בפעילות משרד התיירות בשנה הקרובה.

מנכ"לית ארגון אמון הציבור, גלית אבישי, אומרת: "לפי מידע שהצטבר במוקד התלונות של ארגון אמון הציבור, ענף התיירות הוא אחד הבעייתיים ביותר מבחינה צרכנית. מדובר במצוקה צרכנית אמיתית שאינה זוכה למענה. המצב מחייב פעולה תקיפה ואינטנסיבית להכחדת התופעה, ונדרשת התערבות של משרד התיירות. אנחנו משוכנעים ששיתוף הפעולה בין משרד התיירות לבין אמון הציבור יניב את הפירות לשיפור הבעיות הצרכניות בענף לטובת הצרכנים, ויחייב את העסקים המעוולים בענף לשנות את דרכיהם".

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה