fbpx

עונה מוצלחת לענף ההדרים: יבול גבוה וגידול של 23% ביצוא

המגדלים הישראלים ניצלו את הקרה בקליפורניה,על מנת לחדור לשווקי יפן וסין
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

עונת ההדרים 2006-2007 שהסתיימה לאחרונה, התאפיינה ביבול גבוה ובהישג נאה המתבטא בגידול חד של 23% ביצוא לחו"ל. היצוא הסתכם ב-173.5 אלף טון, לעומת 141 אלף טון בעונה הקודמת.
בנוסף, למרות תחרות חזקה מצד מרוקו, ספרד וטורקיה, הצליחו המגדלים מישראל לנצל את הקרה שפקדה את מטעי ההדרים בקליפורניה,כדי להרחיב את היצוא לחדור לשוק היפני ולראשונה לסין. ישראל ייצאה ליפן לראשונה מזה 25 שנה 6,000 טון תפוזים, ולסין יוצאה כמות של 20 טון.

מסיכום נתוני הענף שנערך ע"י מועצת הצמחים עולה, כי ביצוא בלט בעיקר הביקוש הרב לקליפים שהניב גידול של 25% לעומת העונה הקודמת. במיוחד בלטו הזנים "אור" ו"נובה" שזכו להצלחה בקרב הקניינים בחו"ל בזכות איכותם: טעם מתוק וחיי מדף ארוכים. בענף האשכוליות, לעומת זאת נרשמה עונה חלשה בשל עודפי פרי ותחרות קשה מטורקיה.
הפדיון הכולל של הענף הסתכם בכמיליארד שקל, והתמורה מיצוא הסתכמה בלמעלה מחצי מיליארד שקל.

מנהל הענף במועצת הצמחים, טל עמית, אומר: "פתיחת השוק הסיני ליצוא מישראל פותח למגדלים אפיק יצוא בעל פוטנציאל ענק, ואם נשכיל לעבוד נכון ניתן יהיה להגיע בטווח הקרוב ליצוא של 200 אלף טון. זני הפטנט הישראלים כמו "אור" ו"מור" קצרו הצלחות שיווקיות נאות ביותר ואנו נמצאים עתה בשלבים מתקדמים של פיתוח זנים חדשים אשר יביאו להערכתנו לצמיחה נוספת בענף".

יבול ההדרים על סוגיו השונים הכולל תפוזים, קליפים, לימונים ואשכוליות עמד בעונה שהסתיימה על 629 אלף טון לעומת 566 אלף טון בעונה הקודמת. מדובר ביבול השני בגודלו ב-5 השנים האחרונות, כאשר התרומה העיקרית לגידול נבעה מקליפים ותפוזים.
ענף ההדרים התאפיין גם השנה בתנופת נטיעות חדשות ושטח הפרדסים יעמוד בקרוב על 200 אלף דונם, לאחר השפל לפני 5 שנים בו היו נטועים 172 אלף דונם.

יבול ענף ההדרים משווק לשלושה יעדים: שוק מקומי, תעשייה ויצוא. בעונה שהסתיימה הגיע היצוא, כאמור, להיקף של 173.5 אלף טון לעומת 141 אלף טון בעונה הקודמת – 27.6% מכלל השיווק, בשוק המקומי שווקו 175 אלף טון והוא תפס 27.8%, ולתעשייה שווקו 280 אלף טון –44.6% מכלל היבול.

ראשי הענף ציינו כי אחד ממוצרי התעשייה הותיקים – אשכוליות לפלחים עומד להתחסל בשל ירידה בביקושים. התעשייה קלטה העונה רק 4,000 טון אשכוליות לפלחים, שהם כמחצית הכמות שיוצרה בשנים עברו.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה