קירור גליל ופרי ראשית צורפו כשותפים במעבדה לקירור ואחסון בקרית שמונה

ארגון מגדלי הפירות בישראל, התאחדות האיכרים ומועצת הצמחים חתמו על הסכם להכנסת "קירור גליל" ו"פרי בראשית" כשותפים במעבדה לקירור ואחסון פירות בקרית שמונה.

על פי ההסכם, ארגון מגדלי הפירות, שהחזיק עד כה 74% מהבעלות על המעבדה, העביר 30% מהמניות ל"גליל קירור" של משקי הגליל העליון, ו-10% ל"פרי בראשית" – בית האריזה של ישובי רמת הגולן והגליל העליון. הארגון ישאר עם 34% מהבעלות על המעבדה. התאחדות האיכרים תמשיך להחזיק ב-25% מהמעבדה, ואילו מועצת הצמחים תחזיק במניית זהב של 1%.

אילן אשל, מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות, אומר כי המהלך בוצע מתוך הכרה של כל הגורמים בתרומה הרבה של המעבדה לקידום ענף הפירות והארכת חיי המדף – גורם בעל חשיבות עליונה בקידום השיווק בארץ ובחו"ל. הוא הדגיש שהתמורה עבור המניות, כמיליון שקל, תושקע כולה במעבדה, ותשמש לשדרוג הפעילות ורכישת ציוד חדש.

הניסויים במעבדה עוסקים בפתרונות מידיים לבעיות שנוצרות עקב אחסון ממושך של פירות הדרוש לצורך שיפור השיווק לאורך זמן. מחקרי המעבדה מיושמים באופן מיידי, ומביאים לתועלת רבה לנוטעים במרבית מיני הפירות.


היו הראשונים להגיב...

כתבו תגובה