fbpx

שותפות בינלאומית עם גורמים ישראלים תפתח רובוט מסחרי ראשון לקטיף פלפל בחממות

הדור הראשון של הרובוט לקטיף פלפל יפתח כיוון הייטק חדש בחקלאות חכמה. מטרת הרובוט של פרויקט Sweeper היא ביצוע קטיף פלפל מתוק הגדל בחממות בלבד, כחלק מ- 1.3 מיליון קילוגרם שנקטפים באירופה מדי שנה
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

לאחרונה התקיימה פגישת ההתנעה של SWEEPER, תכנית מחקר בינלאומית חדשנית שמטרתה פיתוח רובוט מסחרי לקטיף פלפל בחממות. המחקר נתמך ומומן על ידי תכנית Horizon 2020 של האיחוד האירופי. מרכז המחקר Wageningen ירכז את הקונצורסיום הבינלאומי שבו שותפים גורמים משוודיה, ישראל, בלגיה והולנד. השותפות כוללת אוניברסיטאות, מכוני מחקר, תעשיה ומגדל גדול של פלפל מתוק.

הפרויקט מתבסס על מחקר מפרויקט אירופאי קודם, CROPS – (Clever Robots for Crops), שגם בו היו שותפים החוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון. אותו פרויקט הוביל לתובנות והתפתחויות טכנולוגיות אשר יאפשר לשותפי Sweeper לפתח רובוט מסחרי לקטיף פלפל, שיהיה רובוט הקטיף הראשון בעולם שיפעל בחממה מסחרית.

הדור הראשון של הרובוט לקטיף פלפל יפתח כיוון הייטק חדש בחקלאות חכמה. מטרת הרובוט של פרויקט Sweeper היא ביצוע קטיף פלפל מתוק הגדל בחממות בלבד, כחלק מ- 1.3 מיליון קילוגרם שנקטפים באירופה מדי שנה. צפוי כי הידע והטכנולוגיה מתכנית Sweeper ייושמו גם עבור גידולי חממה אחרים.

החוקרים באוניברסיטת בן-גוריון הם פרופ' יעל אידן מהמחלקה להנדסת תעשיה וניהול, פרופ' אוהד בן-שחר, מדעי המחשב ודר' ישראל פרמט, הנדסת תעשיה וניהול. פרופ' אידן מובילה את תכנון משימות הרובוט ופיתוח אלגורתמיקה לאיחוד מידע מחיישנים, יחד עם הדוקטורנטית, פולינה קורטסר אשר גויסה במיוחד לפרויקט זה. פרופ' בן שחר, יחד עם קבוצת דוקטורנטים במעבדתו (בעז ערד, אהוד ברנע, אפרת טייג, רותם מיירון), המעבדה למחקר בינתחומי בראייה ממוחשבת חישובית במדעי המחשב, יוביל את כל הפיתוח של החישה עבור הרובוט – זיהוי הפרי, מקומו ובשלותו. ד"ר פרמט מהנדסת תעשיה וניהול, יתרום בפיתוח כלים סטטיסטים.
פיתוחים של שני דוקטורנטים שסיימו לאחרונה את לימודיהם במחלקה הנדסת תעשיה וניהול (אפי ויצרבין ודני איזיקוביץ), ישולבו במחקר מתקדם זה.

 

כך פועל הרובוט לקטיף פלפל שפותח במסגרת CROPS

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה