שימוש נכון בסיר לחץ: הטיפים של מומחי מכון התקנים הישראלי

סיר לחץ מקצר באופן משמעותי את זמן הבישול, ולכן הבישול בו יעיל. אולם, שימוש לא נכון בסיר לחץ, אי הקפדה על הנחיות היצרנים או תחזוקה לא נכונה עלולים להביא לפיצוץ הסיר ופגיעה במשתמשים. למרות שהמידע בכתבה חתום אנונימית ע"י "מומחי מכון התקנים", מצאנו לנכון להביא לקוראי אכול ושאטו את המידע בשל חשיבותו.

תקן ת"י 428 –"סיר לחץ", הוא תקן רשמי כלומר: אין ליצר לשווק ולייבא מוצרים שאינם עומדים בדרישות התקן.

• יש לוודא כי הסיר עבר בדיקה של מכון התקנים. הבדיקה צריכה להתייחס לדגם הספציפי של הסיר, תעודת הבדיקה צריכה להיות עם תאריך של התקופה האחרונה (שנה עד שנתיים), ולא יותר מ-4 שנים.

• לפני השימוש הראשוני בסיר, יש להקפיד ולקרוא בעיון את הוראות השימוש של היצרן או היבואן. בהוראות השימוש יש התייחסות לשימוש נכון בסיר, דוגמת זמני בישול.

• יש לוודא כי אטם גומי הסיר שלם, ללא סדקים או שברים, וכי הוא מונח במקומו כראוי, וזאת כדי למנוע דליפת לחץ.

• יש להקפיד במיוחד לא למלא את הסיר בצורה שהמזון ייגע במכסה, וזאת כדי למנוע סתימה של פתחי יציאת הקיטור.

• לאחר תחילת הבישול (כ-5 דקות בערך), יש לוודא כי קיים לחץ בסיר. יש לוודא זאת ע"י הרמת וסת הלחץ. אז שומעים את שחרור הלחץ, המעיד על כך שהתהליך תקין. במידה ולא שומעים כלום, כנראה שיש סתימה, ויש להפסיק את הבישול מיידית ולבדוק אם פתחי השסתומים חופשיים.

• בשום פנים ואופן אין לנסות לפתוח את מכסה הסיר בכוח. לפני פתיחת הסיר יש לוודא את שחרור הלחץ מתוכו ע"י פתיחת וסת הלחץ בזהירות, וקירור הסיר מתחת למי ברז קרים (הלחץ יורד במהירות, וניתן לפתוח את הסיר).

• בתום הבישול יש לנקות היטב את הסיר, ולוודא כי פתחי יציאת הקיטור ווסתי הלחץ לא סתומים, וזאת כדי למנוע את פיצוץ הסיר.

• החלפת החלקים בסיר תיעשה אך ורק בחלקים מקוריים של הסיר.

אתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי: www.sii.org.il


היו הראשונים להגיב...

כתבו תגובה