fbpx

תשלובת בקר תנובה תשווק ברשת שופרסל את המותג "אדום אדום"

צפי לגידול כולל של כ – 1,600 טון במכירות החברה בשנה הקרובה כתוצאה מהכניסה לשופרסל, ולהרחבת נתח השוק של שופרסל ב -30 אחוז בשוק בשר הבקר הטרי. במהלך יושקע 10 מיליון שקל
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

"תשלובת בקר תנובה" החלה בפריסת מוצרי בשר הבקר הטרי "אדום אדום" ברשת שופרסל, בהשקעה כספית של 10 מיליון שקל. החברה מרחיבה את פריסת מוצרי "אדום אדום" ברשתות השיווק על פי תוכניותיה הנגזרות מהשקת המפעל והגדלה הדרגתית של כושר הייצור ומאסטרטגיית כתם הדיו.

מוצרי "אדום אדום" פרוסים עד כה בהצלחה גדולה בריבוע הכחול בשני תתי הרשת "מגה" ו"סופרסנטר" – בלמעלה מ- 50 נקודות ברחבי הארץ.

החברה צופה כי בעקבות כניסתה לרשת שופרסל יחול גידול כולל של כ – 1,600 טון במכירות החברה בשנה הקרובה, ויורחב סך צריכת הבשר הטרי ברשת שופרסל בעשרות אחוזים אשר יגדילו את נתח השוק של שופרסל בשוק הבשר הטרי בישראל ב- 30 אחוז.

כנקודת המכירה הראשונה של מוצרי "אדום אדום" ברשת שופרסל נבחרה קוסמוס אשקלון. החברה צופה הרחבת אחיזתה ברשת שופרסל לכ -100 סניפים ברחבי הארץ.

"פריסת מוצרי "אדום אדום" ברשת שופרסל מהווה יישום שלב נוסף בתוכנית פריסת המוצרים ברשתות, ועמידת החברה במתווה הפעולה שתוכנן מראש עם השקת המותג "אדום אדום", מסר רמי לוי, סמנכ"ל שיווק תשלובת בקר תנובה. "הצלחת השקת "אדום אדום" בנקודות המכירה היא מעבר למשוער והביקוש למוצרים גבוה בהרבה מן התחזיות: בכל נקודה בה הושקו המוצרים על פי תוכניתה האסטרטגית של בקר תנובה בוצע מהפך ויחס המכירות בין טרי למופשר התהפך: ממצב של יחס 25 אחוז מכירות טרי -75 אחוז מופשר היחס כיום הינו 15 אחוז מופשר- 85 אחוז טרי. הביקושים וההצלחה הגדולה מחייבים הערכות שונה ושינוי התוכניות כדי להתאים את הפריסה לכמות חומר הגלם ותוכניות העבודה במפעל".

במקביל לפריסת המוצרים בשופרסל מתכננת "תשלובת בקר תנובה" קיום פעילות שיווקית ענפה ברשת לחשיפת המותג, לעידוד צריכת בשר בקר טרי והעברת ידע לצרכן.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה