fbpx

חדש על המדף

טרה מציגה סדרת משקאות חלב בטעמי גלידה

טרה עורכת כינוס מותגים במשקאות החלב, במסגרתו מורידה ממשקאות החלב בלבד את מותגי ג'ננה וטרה קידס, ומשיקה אריזות ועיצובים חדשניים תחת מטריית טרה

מי עדן משיקה חטיפי קרח בטעמי פירות

נדבך נוסף באסטרטגיה השיווקית החדשה של החברה שמטרתה בידול קטגוריית המים המינרליים הטבעיים בכלל, ומי עדן בתוך הקטגוריה בפרט

טרה מציגה סדרת משקאות חלב בטעמי גלידה

טרה עורכת כינוס מותגים במשקאות החלב, במסגרתו מורידה ממשקאות החלב בלבד את מותגי ג'ננה וטרה קידס, ומשיקה אריזות ועיצובים חדשניים תחת מטריית טרה

מי עדן משיקה חטיפי קרח בטעמי פירות

נדבך נוסף באסטרטגיה השיווקית החדשה של החברה שמטרתה בידול קטגוריית המים המינרליים הטבעיים בכלל, ומי עדן בתוך הקטגוריה בפרט