fbpx

מדור מקצועי

קורס חדש: איך מקימים בהצלחה מסעדה

זיו אייל, המספק שירותי ייעוץ והדרכות למי שפועלים או מעונינים לפעול בענפי המזון והאירוח ואתר האינטרנט אכול ושאטו פותחים מרכז הדרכה חדש שיקיים סדנאות וקורסים לקהל המסעדנים ולקהל הפרטי בתחומי המזון והמשקאות

"פה אחד" – הגוף שמאחורי פסטיבלי המסעדות בהרצליה ובשפלה

מתוך זיהוי האינטרסים המשותפים והכרה בפוטנציאל של ריכוז אנרגיה ומאמצים לטיפול וקידום האזור הוקמה חברת "פה אחד – מסעדות מדברות". היוזמה הנה ייחודית וראשונית בנוף הישראלי. החברה הוקמה במטרה לאחד ולקדם את האינטרסים העסקיים, השיווקיים והקהילתיים המשותפים לכל המסעדות והמסעדנים באזור, מתוך הכרה בכוח הסינרגטי הטמון באיחוד הכוחות של כל המסעדות

קורס חדש: איך מקימים בהצלחה מסעדה

זיו אייל, המספק שירותי ייעוץ והדרכות למי שפועלים או מעונינים לפעול בענפי המזון והאירוח ואתר האינטרנט אכול ושאטו פותחים מרכז הדרכה חדש שיקיים סדנאות וקורסים לקהל המסעדנים ולקהל הפרטי בתחומי המזון והמשקאות

"פה אחד" – הגוף שמאחורי פסטיבלי המסעדות בהרצליה ובשפלה

מתוך זיהוי האינטרסים המשותפים והכרה בפוטנציאל של ריכוז אנרגיה ומאמצים לטיפול וקידום האזור הוקמה חברת "פה אחד – מסעדות מדברות". היוזמה הנה ייחודית וראשונית בנוף הישראלי. החברה הוקמה במטרה לאחד ולקדם את האינטרסים העסקיים, השיווקיים והקהילתיים המשותפים לכל המסעדות והמסעדנים באזור, מתוך הכרה בכוח הסינרגטי הטמון באיחוד הכוחות של כל המסעדות

חדש באתר