fbpx

מדור מקצועי

נחתם הסכם הפצה בין שמן זית "זיתא בית בד גלילי" לבין חברת ההפצה "דיפלומט"

בימים אלה נחתם הסכם הפצה בלעדי בין חברת "זיתא", מקבוצת שמן תעשיות, לבין חברת ההפצה "דיפלומט". במסגרת ההסכם, יופצו מעתה שמני הזית "זיתא בית בד גלילי" באמצעות מערכת ההפצה הארצית והמשוכללת של חברת "דיפלומט"

החטיבה המוסדית של יוניליוור ישראל משיקה ציר טעם עוף קנור ללא פטרוזיליה

החטיבה המוסדית של יוניליוור ישראל משיקה ציר טעם עוף קנור ללא פטרוזיליה. מדובר בציר חדשני , באבקה, בעל טעם עוף מחוזק הנמס בקלות בנוזל חם. המוצר פותח בחטיבה המוסדית של יוניליוור כמענה לשינויים והתפתחויות שמתרחשים בעולם הצירים ואבקות המרק, בהתאמה לחידושים ולשינויים במטבח המודרני

נחתם הסכם הפצה בין שמן זית "זיתא בית בד גלילי" לבין חברת ההפצה "דיפלומט"

בימים אלה נחתם הסכם הפצה בלעדי בין חברת "זיתא", מקבוצת שמן תעשיות, לבין חברת ההפצה "דיפלומט". במסגרת ההסכם, יופצו מעתה שמני הזית "זיתא בית בד גלילי" באמצעות מערכת ההפצה הארצית והמשוכללת של חברת "דיפלומט"

החטיבה המוסדית של יוניליוור ישראל משיקה ציר טעם עוף קנור ללא פטרוזיליה

החטיבה המוסדית של יוניליוור ישראל משיקה ציר טעם עוף קנור ללא פטרוזיליה. מדובר בציר חדשני , באבקה, בעל טעם עוף מחוזק הנמס בקלות בנוזל חם. המוצר פותח בחטיבה המוסדית של יוניליוור כמענה לשינויים והתפתחויות שמתרחשים בעולם הצירים ואבקות המרק, בהתאמה לחידושים ולשינויים במטבח המודרני

חדש באתר