fbpx

מדור מקצועי

פורום ראשי ענף ההסעדה פנה למשרד האוצר עם צעדי תמיכה לפתיחה מחדש המיוחלת

ענף המסעדות הברים ובתי הקפה הוא מהנפגעים העיקריים והקשים כתוצאה ממשבר הקורונה. עם הכניסה למשבר מנתה התעשייה כ- 14,000 עסקים. כ- 4,000 מהם כבר נסגרו באופן רשמי ואלפים נוספים צפויים להיסגר במהלך הרבעון הראשון של 2021

פורום ראשי ענף ההסעדה פנה למשרד האוצר עם צעדי תמיכה לפתיחה מחדש המיוחלת

ענף המסעדות הברים ובתי הקפה הוא מהנפגעים העיקריים והקשים כתוצאה ממשבר הקורונה. עם הכניסה למשבר מנתה התעשייה כ- 14,000 עסקים. כ- 4,000 מהם כבר נסגרו באופן רשמי ואלפים נוספים צפויים להיסגר במהלך הרבעון הראשון של 2021

חדש באתר