fbpx

Chip&Chips

ניתן להדפיס על הקפה מתוך מאות עיצובים מוכנים מראש

חדש ברשת קפה גרג: תמונות וכיתוב אישי על  הקפה בספל

ברשת גרג אומרים כי ניתן להדפיס כל דבר שנמצא כקובץ או כתמונה בנייד האישי, לשלוח את התמונה למכונה והיא תדפיס אותו על הקפה, ומציינים כי באמצעות הדפסים על קצף הקפה נוצרת למעשה פלטפורמה תקשורתית חדשה

מאפשרת לעובדים להזמין מראש את הארוחה שירצו לאכול

אפליקציה מאפשרת לעובדים לבחור מראש מנות בחדר האוכל ולקבוע את שעת האיסוף

"אז מה יש לצהרים"?; "אני עסוק, לא יודע אם אספיק לשבת לאכול"; "אין לי זמן לעמוד בתור" – כל מי שעובד בארגון בו יש חדר אוכל, מכיר סיטואציות אלה, שחוזרות על עצמן מדי יום במקומות עבודה רבים

ניתן להדפיס על הקפה מתוך מאות עיצובים מוכנים מראש

חדש ברשת קפה גרג: תמונות וכיתוב אישי על  הקפה בספל

ברשת גרג אומרים כי ניתן להדפיס כל דבר שנמצא כקובץ או כתמונה בנייד האישי, לשלוח את התמונה למכונה והיא תדפיס אותו על הקפה, ומציינים כי באמצעות הדפסים על קצף הקפה נוצרת למעשה פלטפורמה תקשורתית חדשה

מאפשרת לעובדים להזמין מראש את הארוחה שירצו לאכול

אפליקציה מאפשרת לעובדים לבחור מראש מנות בחדר האוכל ולקבוע את שעת האיסוף

"אז מה יש לצהרים"?; "אני עסוק, לא יודע אם אספיק לשבת לאכול"; "אין לי זמן לעמוד בתור" – כל מי שעובד בארגון בו יש חדר אוכל, מכיר סיטואציות אלה, שחוזרות על עצמן מדי יום במקומות עבודה רבים

חדש באתר