fbpx

החלפת מכוניות למען ההגה ותוכנית נאמנות שמעודדת קשרים עסקיים

נופשים בריטים רבים מודעים לחיסכון ולנוחות שבהחלפת דירות עם נופשים ממדינות אחרות. עתה שדרגה חברת GoGo Britain קונספט זה גם בתחום כלי הרכב, ומאפשרת לבעלי מכוניות מבלגיה, צרפת והולנד, שההגה שלהם הוא בצד שמאל, להחליף באחד מהיעדים בבריטניה את הרכב שלהם עם מכונית השייכת לבריטים הנוסעים לנפוש באירופה, שההגה שלהם בצד ימין
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

נופשים אירופים הנוסעים לבריטניה מחליפים את המכוניות שלהם עם נופשים בריטיים הנוסעים לאירופה. כך יוכלו האירופאים לנהוג במכונית עם ההגה בצד הנכון בבריטניה, והבריטים עם ההגה המתאים באירופה.
כך מדווח TRENDS – ידיעון מקוון למגמות שיווקיות חדשות.

נופשים בריטים רבים מודעים לחיסכון ולנוחות שבהחלפת דירות עם נופשים ממדינות אחרות. עתה שדרגה חברת GoGo Britain קונספט זה גם בתחום כלי הרכב, ומאפשרת לבעלי מכוניות מבלגיה, צרפת והולנד, שההגה שלהם הוא בצד שמאל, להחליף באחד מהיעדים בבריטניה את הרכב שלהם עם מכונית השייכת לבריטים הנוסעים לנפוש באירופה, שההגה שלהם בצד ימין.

כך יוכלו האירופאים לנהוג במכונית עם ההגה המתאים בבריטניה, והבריטים עם ההגה המתאים באירופה. כדי להבטיח שההחלפה אכן תתבצע, מתחייבים הנרשמים באתר של GoGo Britain לאשרר את ההזמנה 48 שעות לפני מועד ההחלפה.
אין צורך להדגיש כי הנהיגה בצד שמאל של הכביש עם הגה שמאלי היא בעייתית ואף מסוכנת, כמו כמובן הנהיגה בצד ימין של הכביש עם הגה ימני.

התייחסות TRENDS: הקשר התחבורתי המהיר בין אירופה לבריטניה באמצעות המנהרה, מאפשר לנוסעים רבים לנוע במכוניות שלהם מהיבשת הנוהגת בצד ימין, לאי הבריטי הנוהג בצד שמאל. יחד עם זאת, לפיתרון זה יש מגבלות – לא כל אחד מעוניין שאנשים זרים ינהגו במכוניתו, וגם התיאום והמפגש בין הצדדים הם פתח לקובלנות וקונפליקטים.


תכנית נאמנות חדשה של KLM מעודדת קשרים עסקיים בין הנוסעים עוד לפני הטיסה. במסגרת זו הוקמו "מועדון סין" המונה כבר כ-3,000 חברים ו"מועדון אפריקה".
גם על כך מדווח TRENDS – ידיעון מקוון למגמות שיווקיות חדשות.

חברת התעופה KLM השיקה תכנית "נוסע מתמיד" ייחודית כדי להעצים את הנאמנות של אנשי העסקים מבין לקוחותיה. במסגרת תכנית זו יצרה חברת התעופה ההולנדית קהילה של לקוחות הנוסעים במחלקת העסקים, היכולים ליצור ביניהם קשר וולונטרי מוקדם לפני הטיסה לסין או למדינות אפריקה. כך יוכלו אלה המעוניינים בכך להיפגש בזמן הטיסה ולסעוד את ארוחת הבוקר, לאחר שווידאו קודם לכן, שאכן יש להם נושאי שיחה משותפים, עסקיים או אחרים.
בנוסף לכך מעמידה KLM לרשות נוסעים אלה באמצעות קווי טלפון מיועדים שבאמצעותם ניתן לקבל מידע עסקי על שירותי תרגום ביעדי הנסיעה שלהם, ייעוץ משפטי, בתי מלון, מסלולי נסיעה ברכב ליעדים בסין ובאפריקה.
במסגרת זו, הוקמו "מועדון סין" המונה כבר כ- 3,000 חברים ו"מועדון אפריקה". חברת התעופה מתכוונת להשיק מועדונים נוספים על פי הביקושים של נוסעיה.

התייחסות TRENDS: טיסות ליעדים רחוקים הנמשכות זמן רב מהוות מעמסה כבדה על הנוסעים' ובמיוחד על אנשי עסקים העושים זאת לעתים תכופות. היכולת ליצור קשר מוקדם עם נוסעים על פי שטחי עניין משותפים' מהווה מענה נכון לביקושים סמויים הקיימים אצל נוסעים רבים.


מתוך TRENDS – ידיעון מקוון למגמות שיווקיות חדשות
www.trends-news.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה