fbpx

מותג תיירות חדש בצפון- כפרי הדרוזים

בימים אלו מוקם המרכז לפיתוח כלכלי אזורי משולב שהינו מיזם משותף למט"י לב הגליל-כרמיאל משגב ומט"י כפרים שבכפר ירכא. את המרכז ירכז נדיר חמוד, ממט"י ירכא ובמסגרתו ייזמו שני הגופים פרוייקטים לפיתוח עסקים ומיזמים, תוך הדגשת מרקם החיים הכלכלי המשותף למגזרים באזור
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

בימים אלו מוקם המרכז לפיתוח כלכלי אזורי משולב שהינו מיזם משותף למט"י לב הגליל-כרמיאל משגב ומט"י כפרים שבכפר ירכא. את המרכז ירכז נדיר חמוד, ממט"י ירכא ובמסגרתו ייזמו שני הגופים פרוייקטים לפיתוח עסקים ומיזמים, תוך הדגשת מרקם החיים הכלכלי המשותף למגזרים באזור.

המרכז, חושף בימים אלו מותג תיירות חדש תחת הכותרת "כפרי הדרוזים- החוויה הדרוזית בגליל- כרמל". מותג זה, יאגד את כל פעילויות התיירות בכפרים הדרוזיים בישראל, המהווים אטרקציה ייחודית, תרבותית, דתית וגיאוגרפית.

המרכז לפיתוח אזורי משולב, יפעל על פי תוכנית ההשקעות המתוכננת בישובים הדרוזיים, לפיתוח אתרי תיירות ואטרקציות בישובים עצמם ותוכנית אב רב שנתית, לפיתוח תיירות כלל יישובית.

ממט"י נמסר כי, הכוונה היא לשווק את הגליל כמכלול מגוון ולהבליט את הדברים השונים והמיוחדים שבו בפני עצמם. בכך ישווק הגליל כסל עשיר של אטרקציות מיוחדות שתגרומנה לתייר להישאר באזור לתקופה ארוכה יותר. דרך תוכניות אלו, יובלו ויונחו היישובים בעלי האטרקציות התיירותיות השונות, לעמידה בקריטריונים ברורים אשר התייר מבקש שיתקיימו.

המרכז לפיתוח אזורי משולב, פועל בשיתוף סוכני נסיעות ותיירות אשר מביאים בפניו את דרישות התייר הישראלי והזר והערותיהם מועברות אל השטח לצורך התארגנות העסקים. המרכז יקיים במסגרת פעילותו גם קורסים וסדנאות בתחום היזמות וההעשרה המקצועית כן ויגבש עסקאות של חבילות נופש אטרקטיביות שישווקו מול משרדי וסוכני נסיעות ותיירות.

מותג "כפרי הדרוזים בגליל ובכרמל", קיבל את חסותם של ח"כ שמעון פרס, שר התיירות, אברהם הירשזון, הרשות לפיתוח עסקים קטנים ובינוניים, הרשות לפיתוח הגליל, ג'וינט ישראל, מט"י לב הגליל- כרמיאל משגב ומט"י ירכא.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה

חדש באתר