ישראלי ממוצע שתה ב- 2008 כ- 875 כוסות חלב – כ- 175 ליטר

ישראלי ממוצע שתה ב- 2008 כ- 875 כוסות חלב, שהן כ- 175 ליטר  חלב.
על פי נתוני משרד החקלאות ומועצת החלב הגידול בצריכת החלב בישראל, היה ב- 2008 גידול של כ- 2% בצריכה, בדומה לגידול שנרשם בשנת 2007.

הצריכה לנפש של מוצרי חלב נחלקת בישראל לחלב שתייה – 60 ליטר, תוצרת ניגרת ומעדנים – 23 ליטר וגבינות – 16 ק"ג.

עוד נתון הוא שתנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם,  ועמדה בשנת 2008 על 11,461 ק"ג לפרה בממוצע, הישג המיוחס לרפתני ישראל ולמערכות המחקר וההדרכה של משרד החקלאות המלוות אותו.
לא כולם מתלהבים מתנובת חלב גבוהה זאת, ויש האומרים כי פרות הפכו לבתי חרושת לחלב.

במשרד החקלאות אומרים כי ישראל יכולה רק לקנא במדינות המפותחות ביחס לצריכת חלב ומוצריו: תושב מדינות מערב אירופה וסקנדינביה צורך בין כ- 300 לכ- 350 ליטר חלב לשנה, אמריקאי צורך כ- 210 ליטר. ישראל נמצאת ברמות דומות לרמות הצריכה בארגנטינה. ביפן, ארץ האורז, צורכים כ- 100 ליטר לשנה בממוצע לנפש.

ענף החלב בישראל עובר בשנים האחרונות שינויים רבים שחלקם קשורים לתהליכים המתרחשים בארץ, כגון עלייה בביקוש לחלב ומוצריו, הפרטת תנובה ועוד, וכן שינויים גלובליים בענף החלב, כגון התייקרות במחירי מספוא מיובא ומקומי, ומחירי אבקות החלב, שינויים בשערי החליפין, כניסה של מדינות חדשות לענף, כדוגמת סין ושינויים אקלימיים, המובילים להתחממות גלובלית ועלייה בתדירות פגעי טבע.

עד לשנת 2005 נרשמה ירידה בצריכת החלב לנפש, שאפיינה את הענף בחמש השנים שקדמו לה, ואילו משנת 2006 ניכר היפוך מגמה וחזרה לעלייה בצריכה המקומית של חלב ומוצריו, מגמה שנמשכה גם בשנת 2007 ובמחצית השנה הראשונה של שנת 2008. הגידול המשמעותי ביותר נרשם בצריכת גבינות קשות. מהמחצית השנייה של 2008, וכן במהלך 2009, מסתמנת ירידה קלה בביקושים לחלב ומוצריו, בעקבות המיתון הכלכלי בארץ, בדומה לעולם כולו.


היו הראשונים להגיב...

כתבו תגובה