fbpx

משרד החקלאות מזהיר את הציבור שלא לרכוש ביצים עם חותמת "חרמון"

החותמת המזויפת נועדה להקנות לביצים מראה "תמים", בטוח וראוי לשיווק ולמאכל. משרד החקלאות שב ומזהיר את הציבור שלא לרכוש ביצים עליהן מוטבעת חותמת זו
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

בעקבות תפיסתן של 120,000 ביצים מוברחות משטחי הרשות הפלשתינאית עם חתימה מזויפת של "ביצי חרמון",
מזהיר משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומבקש להבהיר כי לא קיימות "ביצי חרמון" ומדובר בזיוף של חותמת על ביצים שככל הנראה הוטלו בתחום הרשות הפלשתינאית ללא פיקוח וטרינרי. החותמת המזויפת נועדה להקנות לביצים מראה "תמים", בטוח וראוי לשיווק ולמאכל. משרד החקלאות שב ומזהיר את הציבור שלא לרכוש ביצים עליהן מוטבעת חותמת זו.

זיוף חתימות על ידי עבריינים והפיכתן בכך ל"כשרות" לשיווק בישראל, נעשה מכיוון שהרווח הגלום בעבירה זו הינו גדול במיוחד. משרד החקלאות אוסר על שיווק ביצים שמקורן מחוץ לגבולות ישראל, בשל העובדה שמדובר במוצר רגיש מבחינה בריאותית, כאשר לא מקפידים על שמירתו בטמפרטורה מתאימה.

משרד החקלאות מבקש מהציבור להקפיד לרכוש ביצים בנקודות ממכר מוכרות ומסודרות ובטמפרטורה שלא תעלה על 20 מעלות. כמו כן, יש לוודא את קיומם של תאריך תפוגה ושם מכון המיון על הביצים. כאמור, השם "חרמון" אינו מאושר לשיווק ביצים בישראל והמשרד מזהיר את הציבור שלא לרכוש ביצים עליהן מופיעה חותמת זו.

ניתן לאמת את קיומו של מכון המיון המוטבע על הביצים במועצה לענף הלול, בטלפון: 03-6083271.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה