fbpx

סקר האגודה למלחמה בסרטן: 75% מהציבור בישראל תומך באיסור עישון במסעדות ובתי קפה

בממצאי הסקר נמצא קשר מובהק סטטיסטית בין מקום מגורי המרואיין לבין התמיכה באיסור: תמיכה גבוהה באזור ירושלים, ונמוכה באזור הצפון ובדרום
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

75% מהציבור בישראל תומך באיסור עישון במסעדות ובתי קפה. כך עולה מסקר חדש של האגודה למלחמה בסרטן, אשר בדק את עמדת הציבור בנושא איסור עישון במסעדות ובתי קפה בישראל.

בממצאי הסקר נמצא קשר מובהק סטטיסטית בין מקום מגורי המרואיין לבין התמיכה באיסור. על פי ממצאי הסקר, התמיכה באיסור גבוהה באזור ירושלים ונמוכה באזור הצפון ובאזור הדרום. 89% מקרב תושבי ירושלים תומכים באיסור, ואילו מקרב תושבי הצפון רק 67% הביעו תמיכה, וכן רק 70% מתושבי הדרום. באשר לתושבי תל אביב: 78% מהם תומכים באיסור של עישון במסעדות ובתי קפה, ו– 75% מתושבי השרון תומכים גם הם באיסור.

הסקר בוצע על ידי מכון המחקר "מותגים", באמצעות סקר טלפוני בקרב 506 מרואיינים בוגרים בגילאי 18 ומעלה, 49% גברים ו- 51%נשים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל.

נאוה עינבר, דוברת האגודה למלחמה בסרטן, אמרה: "בישראל התקבל, ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן, החוק להגבלת עישון במקומות ציבוריים בשנת 1983, במטרה להגן על 76% מקרב הציבור שאינו מעשן. מאז התקבל החוק התרחש שינוי מרחיק לכת בחלק מהמקומות הציבוריים כגון בבתי הקולנוע, בתחבורה הציבורית. אולם, במקומות ציבוריים כגון מסעדות ובתי קפה, עדיין נדרשת אכיפה נחרצת ונמרצת של החוק. אנו יודעים על פי מחקרים שנעשו בעולם כי החקיקה בתחום הגבלת העישון משפיעה על דפוסי ההתנהגות של המעשנים וכי אכיפה עשויה ליצור שינוי של ממש בקרב 24% מציבור המעשנים. אסור גם לשכוח כי מסעדות ובתי קפה מהווים גם מקום עבודה עבור רבים שאינם מעשנים וזכותם לנשום אויר נקי כאשר הם הולכים לעבודה. הרי לא מתקבל על הדעת כי 24% מציבור המעשנים בישראל יחשוף 76% מהציבור לעישון פסיבי".

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה