comme il faut: עכשיו גם שמן זית מסחר הוגן בשיתוף עמותת "פעולה ירוקה"

אופנה, בית קפה, ועכשיו Comme il faut בשיתוף עם סחר הוגן מחזקת את מחוייבותה למעורבות חברתית וקהילתית, ועושה זאת עם שמן זית המיוצר בכבישה קרה ומופק מזיתים מזן נבלי המגודלים ללא חומרי הדברה או דישון במשקים המשפחתיים של קואופרטיב "זייתון", בכפרים הפלשתינים מסחה, בידיא ודיר באלוט.

קום איל פו אומרת כי היא רוכשת שמן איכותי זה במחיר הוגן, אשר מכסה את עלויות הייצור ועלויות שכר. תשלום מראש מאפשר לחקלאים להשקיע בעתידם, לשפר את איכות החינוך בקהילתם, לשפר את תנאי מחייתם, ליעל שיטות עבודה ועוד.

סיביל גולדפיינר, מנכ"לית ובעלים של קום איל פו, אומרת כי מערכת החליפין בין קום איל פו לקואופרטיב "זייתון" הינה מערכת יחסים לטווח ארוך המבוססת על אמון וכבוד, ומטרתה להעצים את הקהילה ולעבוד יחדיו לקראת מטרות חברתיות וכלכליות.
סחר הוגן הוא תהליך יצור אשר עומד בקריטריונים הבאים: שמירה על הסביבה, תנאי עבודה הולמים, שכר הוגן, שוויון מגדרי, יצירת הזדמנויות ליצרנים מעוטי יכולת כלכלית ועוד.

סיביל גולדפיינר מוסיפה: "אחת הבעיות היותר קשות של הכלכלה הגלובלית היא חלוקה לא שיוויונית של העושר. קום איל פו רואה חשיבות גדולה בקשרים הישירים דרך פעולה ירוקה אל החקלאים עצמם, שיתוף פעולה זה מאפשר חלוקה שוויונית יותר של ההכנסה"

עמותת "פעולה ירוקה" פועלת בחמש השנים האחרונות לקידום הסחר ההוגן בישראל בשני מישורים: קמפיין חברתי ושיווק מוצרי סחר-הוגן.
פעולה ירוקה עובדת עם מגדלים בשלושה כפרים שונים: מסחה, בידיה ודיר בלוט, ותומכת במגדלים בייעוץ ובמכירת תוצרתם בישראל. בהוצאות היבוא והשיווק משתתף ארגון אוקספאם הבריטי, הפועל גם הוא ללא מטרות רווח, וכן יש תרומות נוספות.

עוד אומרת סיביל גודפיינר: "קום איל פו משלבת לאורך השנים תפיסת עולם חברתית ומקפידה לשתף פעולה עם גופים וארגונים חברתיים תוך עידוד פרויקטים למען הקהילה. באמצעות המוצרים מביעה comme il faut את אמונה בשיטות הוגנות של ייצור ומסחר, ומבקשת לקחת חלק בפעילות למען שינוי חברתי – סביבתי.

השמן מוצע למכירה בחנויות קום איל פו במשקל של 1/2 ליטר ושל 2 ליטר.


היו הראשונים להגיב...

כתבו תגובה