אגרקסקו הכתירה את מצטייני ענף הירקות בשנת 2005

שנת 2006 מתקרבת לסופה, אך אגרקסקו הכתירה לא מכבר את מצטייני ענף הירקות בשנת 2005 בגידול, במחקר ובהדרכה.

יורם ברקו, בית יוסףתבלינים – יורם ברקו הוא מגדל ותיק, אשר בנה את משק התבלינים ב"עשר אצבעותיו" ובסיוע בני משפחתו. נוסף להיותו מגדל מצטיין, ברקו שותף פעיל בשולחן התבלינים, תוך דאגה, מסירות והקשבה לצורכי המגדלים ותכנון המשך הפיתוח והשגשוג של הענף. משקו מושתת על תרבות חקלאית ברמה גבוהה. השקעתו באה לידי ביטוי בתוצרת שאיכותה גבוהה ביותר, תוך הקפדה על הסטנדרטים המחמירים הקיימים של היצוא. ברקו זמין בכל עת ונענה לכל הזמנה בבחינת "נעשה ונשמע". יש בו פתיחות לרעיונות חדשים ונכונות להשתתפות פעילה בבדיקות ובמחקרים התובעים זמן, טיפול מבוקר וכמובן השקעה כספית לא מבוטלת. לברקו ייחודיות נוספת ומרגשת – הוא מעסיק במשקו נערים אוטיסטים, ובכך מקנה להם תחושת שייכות וערך עצמי. בזאת ניכרת תרומתו החשובה גם לקהילה.

אלי האיש וקיבוץ בית הערבה – תוצרת אורגנית – השותפות בין אלי האיש לבין קיבוץ בית הערבה בגידול תוצרת אורגנית, החלה בשלב הראשון כניסיון מצומצם בשטח של 20 דונם. ההצלחה הביאה להתפתחות מואצת ומרשימה בכל קנה-מידה. עם הזמן, הם הפכו ליצרנים של למעלה מ-200 דונמים, בהם עגבניות לסוגיהן, כולל צ'רי מזני עלית, פלפל בכמה גוונים ומלונים. אלי האיש הוא מנהל הייצור והרוח החיה מאחורי הפרוייקט המשותף. העבודה מתנהלת על-פי תקני האיכות והגידול המחמירים ביותר. בידיו המיומנות הפכו הגידולים דוגמא לפעילות של יצרן אורגני ברמה גבוהה, בכל הקשור בייצור, בנהלי עבודה ובאבטחת איכות. לאלי חשיבה כלכלית טובה, תוך התחשבות מרבית בלקוח ובדרישותיו.

איתן מלמד, מושב עין יהב – עגבניות צ'רי באשכולות – כאיש חזון אמיתי, הקשוב לרחשי השוק, איתן מלמד צפה את הנולד והחליף את משק הפרחים שלו במוצר חדשני באותה עת, עגבניות צ'רי באשכולות. בכך הפך לכוח החלוץ של ענף זה בארץ. התוצאות המצוינות שהשיג נתנו לו ולענף דחיפה אדירה קדימה. המשק צמח ל-50 דונם חממות של עגבניות צ'רי באשכולות. מלמד התמקצע, ובזכות ניסויים רבים אשר הוא יוזם ומבצע בתחום הזנים ושיטות הגידול, למד לגדל את העגבניות בתנאים מדויקים ובטכנולוגיה מתקדמת.

ד"ר יגאל אלעד, משרד החקלאות – מנהל המחקר החקלאי כ"רופא צמחים" – המומחיות המקצועית של ד"ר יגאל אלעד היא בתחום מחלותיהם. בזכות ידע רב שצבר בפיסיולוגיה של הצמח החולה ובהדברה ביולוגית, עיקר עיסוקו כיום הינו מחלות נוף. כחבר המחלקה לפתולוגיה של צמחים במרכז וולקני מאז 1985, ד"ר אלעד פעיל בתחומים של הדברה חלופית ומשולבת, פיסיולוגיה של צמחים חולים, אפידמיולוגיה ועמידות פטריות מחוללות מחלה לתכשירי הדברה. מחקרו מתמקד במחלות המתרחשות בגידולים מחופים, ובכלל זה בוטריטיס בגידולי ירק ופרחים רבים, קימחונות בפלפל, בעגבנייה, בתות-שדה ובדלועיים, עובש עלים בעגבנייה וכימשון. במטרה להפחית וליעל את השימוש בתכשירי הדברה כימיים ולהשיג תוצרת חקלאית בריאה ללא שאריות פונגיצידים, חוקר ד"ר אלעד את הגורמים הקריטיים המשפיעים על התפתחות המחלה. התוצאות נלמדות, והידע מנוצל לבניית מערכות התמודדות מתקדמות. ד"ר אלעד מבצע את מחקריו תוך שיתוף-פעולה עם חוקרים רבים במרכז וולקני ובמוסדות אחרים, טכנאים, מדריכי שה"מ, אנשי תחנות מחקר במו"פים וסטודנטים ומשתלמים רבים. כמו-כן הוא מעורב בניהול מדעי של יחידות מחקר בארץ ובעולם.

אביתר אתיאל, שה"מ, משרד החקלאות – תרומתו של אביתר אתיאל, ראש צוות מו"פ ערבה, בקידום ובפיתוח גידולי הפלפל ליצוא ביישובי הערבה, היא חד-משמעית. בזכות פעילותו המקצועית המרובה והמקיפה, קיימת עלייה ניכרת בהיקפים של שטחי הגידול בערבה ובהתאמת התוצרת לדרישות הקניינים באירופה ובארה"ב. אביתר אתיאל מוביל את הפיתוח המקצועי בערבה ומבצע מדי שנה מערכת ניסויי שדה בתחומים שונים בגידול הפלפל. בין היתר מתבצעים מבחני זנים בשיטות גידול ועיצוב שונות, מיושם פרוייקט הדברה משולבת בפלפל, ומתקיים פיקוח על השימוש בחומרים כימיים, תוך הקפדה על יישום אמצעים ביולוגיים נגד מזיקי מפתח בפלפל. בנוסף, נערכים ניסויים ומחקרים בלימוד השפעתן של עוצמות הקרינה על יבול הפלפל ואיכותו, בתחום ההשקיה והדישון, בטכנולוגיות הגידול השונות וכן ניסויים להקדמת העונה על-ידי שימוש במערכות צינון שונות. אביתר דואג להעברת הידע למגדלים, עומד לרשותם ונענה לקריאותיהם בזמן אמת. פעילות המו"פ הביאה לעלייה בהיקפי גידול הפלפל באזור, תוך שיפור מתמיד ביבול ובאיכות.

מצטייני היובל
השנה, במלאת לחברת אגרקסקו 50 שנה, נבחרו גם מצטייני היובל, ואלה המצטיינים בענף הירקות:
משפחות קפלן וסלבין, עין חצבה – חוות עין חצבה נבחרה כמצטיינת היובל בזכות מימושם של כל הערכים יחדיו. בעליה מייצגים ראשוניות, חלוציות, ציונות, שילוב הדור הוותיק עם הצעיר, טכנולוגיות מתקדמות בחקלאות עם עבודת כפיים מסורתית. בראשית שנות החמישים, כאשר הזוגות הצעירים קפלן וסלבין החליטו להישאר בעין חצבה, היה במקום מעיין קטן ומדבר מאופק לאופק. הם חיו באוטובוס ישן ועסקו בחקלאות. כיום יושבות במקום ארבע משפחות, שלושה דורות. מוטי סלבין וגיא קפלן, בני המייסדים, הפכו לבנים ממשיכים, וחיים בחווה עם משפחותיהם. עין חצבה משתרעת על פני 1,500 דונם. משפחות קפלן וסלבין הפכו מדבר שממה לגן פורח, בו הם מגדלים בהצלחה רבה מלונים, אבטיחים, עגבניות, פלפלים, חצילים, ענבים, תמרים ואף מפעל גדול לדגי נוי ועדר צאן. יבולם משווק זה למעלה מארבעים שנה באמצעות אגרקסקו, בנאמנות הראויה לציון. תוצאותיהם החקלאיות המעולות ואיכות תוצרתם המשובחת מעידות כי הם חקלאים מהשורה הראשונה בארץ.

יח"מ – מפעלים אזוריים, חבל מעון – יח"מ מציינת השנה יובל להיווסדה ונבחרה למצטיינת היובל של אגרקסקו בזכות יובל של נאמנות. ביח"מ דבקים באיכות ובחדשנות. מאחורי התאגדות "יישובי חבל מעון" עומד ציבור חקלאים מקצועי ומסור, המגדל ירקות שורש מובחרים. החברה שהקימו מתמקדת בטיפול, במיון, באריזה, באיסום ובשיווק של תוצרתם. לאורך השנים הקפידה יח"מ לפתח מוצרים שונים, לייצר זנים חדשים ולהתחדש באריזות. היקף תוצרתם השנתי הוא כ-170 אלף טונות, ומתוכם 45% מיוצאים באמצעות אגרקסקו. כך הם מהווים הגוף הגדול ביותר באגרקסקו המרכז יצוא בסדר גודל זה. מוצריהם עומדים בדרישות תקני האיכות המחמירים ומיוצאים לאנגליה, למערב אירופה, ובשנים האחרונות למזרח אירופה.
היו הראשונים להגיב...

כתבו תגובה