אישור הצעת חוק החלב בהחלטת ממשלה – רגע היסטורי בעתידו של משק החלב

מזה למעלה מעשור פועלים הגורמים הקשורים לענף החלב לקידומו של חוק החלב, אשר יקבע בחקיקה את ההסדרים הקיימים במשק החלב. הנושא קיבל משנה תוקף עם מכירתה של תנובה, שבמסגרתה הועברה השליטה מההתיישבות לסקטור הפרטי.

כל ניסיונות העבר לקידום החוק באמצעות יוזמת חקיקה פרטית עלו בתוהו, ולפיכך מצא לנכון שר החקלאות הנוכחי, שלום שמחון, לקדם את החוק דרך החלטת ממשלה.

ברור לכל שחוק החלב נועד בראש ובראשונה להבטיח את תועלת המגדלים. טרם הגשת הצעת החוק לאישור הממשלה, נערכו דיונים בפורומים שונים ומול שר החקלאות על מנת להבטיח את הכללתם של מרבית ההסדרים הקבועים כיום בהצעת החוק.

בסמוך להגשת הצעת החוק לאישור הממשלה, לאחר שעובדה ונוסחה היטב בין ראשי משרד החקלאות, משרד המשפטים והאוצר ופרסומה בקרב הגורמים הרלוונטיים למשק החלב, הובעה התנגדות מטעם המגדלים לנוסח המוצע.

כמזכ"ל תנועת המושבים ראיתי לנכון לפעול לגישור בין התאחדות מגדלי הבקר לחלב בראשותו של יעקב בכר, לבין שר החקלאות שלום שמחון, ואני שמח שבסיומו של תהליך זה צומצמו הפערים, אם בדרך של הסברה, ואם על ידי שיתוף פעולה בין כלל חברי הכנסת
הקשורים לסקטור החקלאי, וההצעה אושרה בהחלטת ממשלה ובקריאה ראשונה בכנסת לשביעות רצונם של נציגי המגדלים.

לכל העוסקים בנושא ולשר החקלאות שלום שמחון בראשם, מגיעים כל האיחולים והברכות על היוזמה ואישור ההצעה עד לשלב זה.
זהו רגע היסטורי למשק החלב, שבו האינטרסים העתידיים שלו יהיו מובטחים באמצעות חוק מסודר, דבר שיסיר משמעותית את האיומים על ההסדרים הקיימים, ויבטיח ברמה נאותה את קיומם בטווח הארוך.


www.tmoshavim.org.il


היו הראשונים להגיב...

כתבו תגובה