בית משפט השלום בת"א פסק לזכות יקב בנימינה בבקשה לצו מניעה כנגד יקב ארזה והכורם חגי קליבנר

בית משפט השלום בתל אביב קבע במסגרת בקשה לצו מניעה כי ענבי הכורם חגי קליבנר יסופקו ליקב בנימינה, בהתאם להסכמים שנחתמו ביניהם זה מכבר ולא, ליקב ארזה. כך מדווח לנו היקב.

ב- 24.8.09 הגיש יקב בנימינה בקשה לצו מניעה זמני כנגד הכורם קליבנר ויקב ארזה, לאחר שנודע ליקב בנימינה כי בניגוד להסכמים ארוכי טווח לאספקת יבול ענבים מסוגים שונים, התחייב קליבנר בהסכם מאוחר לספק ליקב ארזה אותה תוצרת ענבים אשר התחייב על פי ההסכמים הקודמים לספק ליקב בנימינה.

במסגרת הבקשה לצו המניעה עתר יקב בנימינה לקבלת צו מניעה זמני אשר ימנע מקליבנר ו/או מיקב ארזה מלעשות כל פעולה בכרמים נשוא ההסכמים, לרבות לבצור אותם ו/או להעביר את תוצרתם ליקב ארזה ו/או לכל גורם אחר זולת ליקב בנימינה.

קליבנר ויקב ארזה טענו בדיון כי הם חתמו על ההסכם ביניהם בתום לב. כמו כן טען יקב ארזה בתחילה כי בעת החתימה על ההסכם כלל לא היה מודע לקיומם של הסכמים קודמים שנחתמו בין יקב בנימינה ובין קליבנר.

לאחר שנחקרו עדי הצדדים והושמעו טענות עורכי הדין בפני בית המשפט, העדיף בית המשפט את גרסת יקב בנימינה על פני גרסת קליבנר ויקב ארזה, לפיה, יקב ארזה ידע כי בין קליבנר ליקב בנימינה קיימים הסכמים קודמים ארוכי טווח לאספקת אותה תוצרת ענבים, וכי בענף היין, בו נהוג לבצע התקשרויות ארוכות טווח, היה על יקב ארזה לנקוט בזהירות המתבקשת ולוודא מול יקב בנימינה שקליבנר רשאי להתקשר עימו.

בית המשפט קבע כי זכותו של יקב בנימינה עדיפה על זכותו של יקב ארזה, וכי על קליבנר לספק ליקב בנימינה את הענבים מסוג מוסקט אלכסנדרוני ופטיט וורדו עד לבציר של שנת 2010.


היו הראשונים להגיב...

כתבו תגובה