fbpx

בעקבות הקרה: צפוי מחסור בדגים שימשך עד למחצית שנת 2009

על פי הנתונים, הפגיעה הקשה ביותר היא בדגי האמנון, הרגישים במיוחד לקור. באירועי הקרה מצאו את מותם 25 מיליון דגיגי אמנון, שהם כמחצית ממחזור הגידול השנתי. דגים אלו היו אמורים להגיע לשיווק במהלך 2009, ולכן צפוי בשנה הבאה מחסור חמור בדגי אמנון מתוצרת ישראל
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

המועצה האזורית עמק המעיינות – בקעת בית שאן, ערכה ישיבת חרום של ראשי ענף הדגים באזור במטרה לאסוף את הנתונים על היקף הפגיעה בענף באירועי הקרה של חודש ינואר, ולמצוא דרכים להתמודד עם המכה לכלכלת הקיבוצים שנשענת באופן משמעותי על ענף חקלאי זה. בריכות הדגים בעמק המעיינות מהווים כ-80% מהענף במדינת ישראל. ההיקף המלא של הנזק מתחיל להתגלות רק כעת, מאחר ובענף הדייג קשה לגלות את התמונה המלאה בזמן אמיתי.

על פי הנתונים, הפגיעה הקשה ביותר היא בדגי האמנון, הרגישים במיוחד לקור. באירועי הקרה מצאו את מותם 25 מיליון דגיגי אמנון, שהם כמחצית ממחזור הגידול השנתי. דגים אלו היו אמורים להגיע לשיווק במהלך 2009, ולכן צפוי בשנה הבאה מחסור חמור בדגי אמנון מתוצרת ישראל. ריבוי מחדש של הדגיגים שמתו הוא תהליך ממושך שלא יוכל להתבצע בפרק הזמן האמור.

היקף התמותה של דגי האמנון הבוגרים מגיע ל-3,500-4,000 טון. מותם של הדגים הבוגרים יגרום למחסור בשנה זו, שכבר החל לתת את אותותיו בעליית מחירים לצרכן.

דגי הקרפיון לא נפגעו כלל בקרה, מאחר ואין להם קושי להתמודד עם טמפרטורות נמוכות.

סגן ראש המועצה האזורית עמק המעיינות, יורם קרין, אמר שאומדן הנזק הכספי למגדלי הדגים באזור הוא כ-60 מיליון שקל.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה