fbpx

הכנסות ענף מגדלי הדגים בישראל גדלו ב- 2005 ב- 10%, השנה צפויה עליה של 5% נוספים

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

המכירות של דגי בורי טריים עלתה בשנת 2005 בשיעור של כ-20% לעומת שנת 2004 – מ-1,770 טון בשנת 2004 לכ-2,100 טון ב-2005.
עם זאת, את נתח השוק העיקרי של דגי הבריכה הטריים בישראל, תפסו גם השנה דגי האמנון והאדמונית- כ-42% מנתח השוק. זאת, על אף העובדה שבשנת 2005 חלה ירידה של כ-20% בהיקף מכירות האמנון לעומת 2004. כך עולה מדוח שיווק לשנת 2005 של ארגון מגדלי הדגים.

"בשנת 2005 היה גידול בייצור דגי הבורי, והשוק קלט היטב את הכמות הנוספת", מסביר יו"ר ארגון מגדלי הדגים, יואב חורין. "מצד שני, בדצמבר 2004 הייתה קרה ממושכת שגרמה לתמותות גדולות של דגי אמנון, שהוא דג טרופי הרגיש לקור, וזה מה שהביא לירידה בהיצע של דגי אמנון".

סך כל המכירות של דגים טריים בשנת 2005 הסתכמו בכ-18 אלף טון, לעומת כ-18.5 אלף טון בשנת 2004. בנוסף לאמנון ולאדמונית, כ-34% מהמכירות הן של קרפיון, עוד כ-12% של בורי וכ-13% מתחלקים בין שאר סוגי הדגים השונים: כסיף, בס, אמור, לברק, פורל ומוסר.
היעד לשנה הקרובה הוא עלייה שבין 3% ל-5% בהיקף המכירות הכלליות, כאשר הגידול העיקרי צפוי להיות בשיווק האמנון.

ארגון מגדלי הדגים
ארגון מגדלי הדגים הוקם בשנת 1938 למען מגדלי דגים בבריכות דגים ברחבי הארץ. כיום חברים בארגון כ- 40 משקים פעילים, רובם קיבוצים. מאז 1997 עומד בראש הארגון יואב חורין מקיבוץ אילת השחר. שטח הבריכות בארץ: 27,000 דונם, אשר 95% מהמים בהן מקורם במים מליחים שאינם מתאימים לחקלאות. בריכות הדגים בארץ מייצרות בין 18,000 ל-19,000 אלף טון דגים בשנה, לעומת כ-3,000 טון דגים בשנה המגיעים מהחקלאות הימית באילת.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה