הצלת המסעדות האתניות: הממשלה אישרה להעסיק טבחים זרים עד 2010

הממשלה אישרה הצעה של שרת התיירות רוחמה אברהם בלילא לדחות עד שנת 2010 את יישום ההחלטה בדבר הפסקת העסקת הטבחים הזרים במסעדות האתניות.
זאת בהתאם לעמדת משרדי התיירות והפנים, לפיה  אין להפסיקהעסקת כ- 900 הטבחים הזרים המועסקים כיום בארץ, כל זמן שלא הושלם תהליך הכשרת טבחים ישראלים במקומם. 

בענף המסעדות האתניות יש כ -300 מסעדות, בהן מועסקים בנוסף ל- 900 הטבחים הזרים גם כ- 6,500 עובדים ישראליים, כלומר יחס של כמעט 1 ל- 7, שלפי ארגון הגג של המסעדות האתניות, העסקתם תלויה בהמצאותם של הטבחים הזרים בעלי הידע המקצועי.

המחזור של ענף המסעדות האתניות הנו כמיליארד שקל בשנה, מתוכם מועברים לקופת המדינה כ-150 מיליון שקל מיסים ישירים. הענף מעסיק עובדים זרים ללא סיסוד על ידי המדינה, בשונה מתמריצים בתעשייה וסובסידיות בחקלאות.


היו הראשונים להגיב...

כתבו תגובה