fbpx

יקבי בנימינה יקיימו טעימה פתוחה ב- ISRAWINEXPO 2008

מטרת הטעימה להביא את מאפייניו של כל אזור גידול, הבאים לידיי ביטוי בענבים הגדלים בו, וכן את החלוקה למוצרים בהתאם לתכונות אלו. כדי להדגים את המאפיינים הללו, יוטעמו יינות מזנים שונים ומאזורי גידול שונים, עם דגש על תכונות הזן וביטויו בכל אזור גידול
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

במסגרת תערוכת ISRAWINEXPO 2008 שתתקיים החודש במרכז הירדים בתל אביב, יקיימו יקבי בנימינה טעימה פתוחה לקהל הרחב תחת הטותרת "הטרוארים של יקבי בנימינה".
הטעימה תיערך ביום חמישי 28/2/08 בשעה 19:30.

מטרת הטעימה להביא את מאפייניו של כל אזור גידול, הבאים לידיי ביטוי בענבים הגדלים בו, וכן את החלוקה למוצרים בהתאם לתכונות אלו. כדי להדגים את המאפיינים הללו, יוטעמו יינות מזנים שונים ומאזורי גידול שונים, עם דגש על תכונות הזן וביטויו בכל אזור גידול.

היינות שיוטעמו: שרדונה משני אזורי גידול, שיראז משלושה אזורי גידול, וגוורצטרמינר משני אזורי גידול.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה