fbpx

כיצד להפוך את הרפת למרכז תיירותי?

שירות ההדרכה של משרד החקלאות, בשיתוף עם מועצת החלב, פתח קורס ארצי זה המיועד לרפתנים, נוקדים, דבוראים, בעלי מחלבות ותיירנים מתחילים, אשר ידריך אותם כיצד להיכנס לתחום התיירות החקלאית בדרך נכונה ואפקטיבית
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

שירות ההדרכה במשרד החקלאות, פתח קורס שידריך רפתנים ונוקדים כיצד להפוך את הרפתות והדירים לאטרקציות תיירותיות.

בשנים האחרונות הפכו רפתות, דירים, מכוורות ומחלבות למוקד משיכה לתושבי הערים שמעוניינים להכיר מקרוב את אורח החיים החקלאי. יותר חקלאים בוחרים לפתוח את שעריהם בפני מבקרים, ולשלב בין העיסוק בחקלאות לבין תיירות כפרית, שהופכת להיות מקור הכנסה משלים וחשוב לחקלאים.

שירות ההדרכה של משרד החקלאות, בשיתוף עם מועצת החלב, פתח קורס ארצי זה המיועד לרפתנים, נוקדים, דבוראים, בעלי מחלבות ותיירנים מתחילים, אשר ידריך אותם כיצד להיכנס לתחום התיירות החקלאית בדרך נכונה ואפקטיבית.

הקורס יקיף את מכלול הנושאים עימם צריך להתמודד מי שרוצה להפוך את המשק החקלאי למרכז תיירותי: כיצד להכין תוכנית עסקית, ניהול פרויקט הקמה של מיזם תיירותי, סיוע ומימון מקרנות וגורמים חיצוניים, ייזום אטרקציות ויצירת תכני תיירות, שיווק, פרסום, יחסי ציבור ופסטיבלים לבניית חשיפה תקשורתית, שיתוף פעולה אזורי לקידום אינטרסים משותפים ולימוד מניסיונם של חקלאים שהצליחו בפעילות התיירותית.

רוב החקלאים שבוחרים לפתח פעילות תיירותית, אינם משופעים בהון עצמי, ולכן עליהם לכלכל את צעדיהם הראשונים בתבונה, להיעזר באנשי מקצוע ומימון חיצוני ולהיזהר מסיכונים שאינם מחושבים והשקעות ענק שאינן מתבססות על תוכנית עסקית.

הקורס נפתח ב-26 בדצמבר, וכולל שבעה מפגשים, בהם שני סיורים במרכזי תיירות חקלאית ברחבי הארץ.
ההרצאות והשיעורים מועברים בבניין שירות ההדרכה בקריה החקלאית בבית דגן.
מידע על פעילויות שירות ההדרכה באתר: www.shaham.moag.gov.il

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה