fbpx

לאנדורה השקעות דורשת לתקן פגמים וטעויות בהצעת הנאמן במכרז לרכישת רשת ספגטים

עו"ד קולן: נשמטה מדו"ח הנאמן עדיפותה המובהקת של ההצעה הכספית של לאנדורה השקעות בע"מ שהינה בעלת ניסיון רב בתחום המסעדנות והזכיינות, המפעילה שתי רשתות מצליחות של למעלה מ- 20 סניפים
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

עו"ד גיא קולן המתמחה בזכיינות והמייצג את חברת לאנדורה השקעות בע"מ, פנה לבית המשפט המחוזי בתל אביב במטרה לתקן פגמים וטעויות מהותיות שנפלו בדין וחשבון שהגיש הנאמן לבית המשפט במסגרת המכרז לרכישת רשת ספגטים.
עו"ד גיא קולן
עו"ד גיא קולן אומר כי מבדיקת העובדות הכתובות והנתונים, הצעתה של חברת "לאנדורה" טובה בהרבה הן לנושים והן לזכיינים, מזו של החברה השנייה המתחרה במכרז – "שירן הסעות". "אך משום מה, מקריאת דו"ח בית המשפט נוצר הרושם המוטעה כי הצעתה של המתחרה עדיפה על זו של "לאנדורה", ובשל כך בית המשפט מעניק לה עדיפות מובהקת במכרז", טוען עו"ד קולן.

על פי הבקשה שהגיש עו"ד גיא קולן, לאנדורה השקעות הינה בעלת ניסיון רב בתחום המסעדנות והזכיינות, המפעילה שתי רשתות מצליחות (ג'פניקה ויוגו) של למעלה מ- 20 סניפים, ואילו ניסיונה של החברה המתחרה הוא בעיקר במתן שירותי הסעות ובהפעלת אולם וגן אירועים.
כמו כן, לדבריו, הצעתה הכספית של "לאנדורה" טובה בהרבה מזו של המתחרה מבחינה תזרימית, שאף העלתה שורה של תנאים שיקשו על קיום העסקה עימה.

לטענת "לאנדורה", הנאמן התערב בסכום ההצעות הראשוניות שהגישו שתי החברות למכרז. תחילה עמדה זו של "לאנדורה" על סך של 4.5 מיליון ש"ח, וזו של המתחרה עמדה על סך של 4.75 מיליון ש"ח, אך הנאמן פנה לשתי החברות והורה להן להעלות את הסכומים, רק שמ"שירן הסעות" ביקש עוד תוספת קטנה, ובכך יצר פער זניח לזכותה של "שירן הסעות".

"קשה לנו להבין, כיצד נשמטה מדו"ח הנאמן עדיפותה המובהקת של ההצעה הכספית של "לאנדורה" על פני המתחרה", אומר עו"ד קולן. "חמור יותר הוא כי הדו"ח איננו מפרט שורה של התניות מרכזיות שנותנת החברה המתחרה, כגון שכל ההסכמים ורישיונות העסק יומחו לטובתה, קבלת אחוזים מתביעות עבר של רשת ספגטים ועוד. כל אילו אינן נזכרות כלל וכלל בהצעתה של "לאנדורה".

לסיכום אומר עו"ד גיא קולן, כי ההצעה של "לאנדורה" לרכישת רשת ספגטים עדיפה באופן מובהק מזו של המתחרה, וכי הוא איננו מבין מדוע דו"ח הנאמן נותן את העדיפות לזו של המתחרה. עתה הוא פונה לבית המשפט המחוזי בתל – אביב במטרה שיורה כי הצעתה של "לאנדורה" היא ההצעה הזוכה.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה