מו"פ צפון מציג שיטות חדשות של הדברה ביולוגית בכרמי היין בגליל ובגולן

פיזור צרעות טפיליות וחיפושיות טורפות במועדים שונים ובלבול זכרים של הכנימה באמצעות פרומון המין של הנקבה, הינם חלק משיטות הדברה ביולוגית חדשות, תוצאות מחקרים של מו"פ (מחקר ופיתוח) צפון, המופעלים בכרמי היין באזור הגליל והגולן, בהמשך לעלייה בדרישה להפחתה בשימוש בחומרים כימיים תוך דרישות תקן מחמירות בארץ ובעולם.

עם התפתחות ענף היין בארץ והקמת יקבים, החלו בשנים האחרונות בנטיעות מאסיביות של כרמי יין באזור הגליל והגולן, אזורים טובים מבחינת מנות הקור שמקבלים הגפנים, המניבים ענבי איכות לייצור יין.
במקביל לנטיעות הכרמים, החלו להילחם במחלות שונות בגפנים. מו"פ צפון החל במחקרים רחבים לאיתור שיטות חדשות להדברה ביולוגית בכרמים, בעיקר בזנים האדומים הנפוצים יותר של ענבי יין ולמחלת התקפלות העלים (leaf-roll) הפוגעת באיכות הפרי. סממני המחלה הם האדמה של העלים במהלך הקיץ (לפני השלכת) והתקפלות שוליהם לאחור.

הענבים בגפנים הנגועים סובלים מאיחור בצבירת סוכר, צבע וחומרי ארומה, כמות היבול וטיבו נפגעת, ולמעשה לא ניתן לקבל מגפנים חולות פרי איכותי.
במחלה מעורבים תשעה וירוסים שונים ממשפחת החוטיים, הנישאים על גבי כנימת קמחית הגפן (Plancoccus ficus). נזקי הכנימה מועצמים על ידי נמלים המפיצים את הכנימה ועקב הפרעה לפעילות האויבים הטבעיים שלה. כדי למנוע את התבססות הכנימה על עלי הגפנים, מבצע מו"פ צפון בכרמים הדברה ביולוגית- פיזור צרעות טפיליות במועדים שונים, פיזור חיפושיות טורפות ובלבול זכרים של הכנימה באמצעות פרומון המין של הנקבה. שיטת הבלבול מהווה תחליף מתאים וידידותי לסביבה לשימוש בתכשירי הדברה סינתטיים להדברת קמחית הגפן בכרם, שגם יעילותה פחתה עם השנים ממילא.

מחקר נוסף של מו"פ צפון המתבצע בכרמי היין בצפון עוסק בהשפעת שיטת עיצוב הכרם על איכות הפרי של זני הענבים קברנה ושירז, מבחינת עוצמת הצימוח וצפיפות הנוף; השפעה של כנות גפן שונות על גובה היבול ואיכותו בזנים, קברנה סוביניון, מרלו, שרדונה ושירז.

מחקרים אלה ואחרים, ופיתוחים חקלאיים חדשניים המבטאים את התאוששות החקלאות בצפון שנתיים לאחר מלחמת לבנון השניה, יוצגו ביום פתוח במו"פ (מחקר ופיתוח) צפון בחוות מתתיהו (סמוך לקיבוץ ברעם) בגליל העליון שיתקיים ב- 8 ביולי.
בנוסף יתקיימו סדנאות בנושא כרמי היין בגליל ובגולן בחסות יקב הרי גליל, ויתקיימו טעימות של יינות היקב כחלק מתערוכה החקלאית ביום הפתוח.

הכניסה לתערוכה בחינם. טעימות היין והסדנאות בתשלום.


היו הראשונים להגיב...

כתבו תגובה