fbpx

מחקר BdiCoface: עליה של 8% בהכנסות רשתות המזון ב-2007

על פי הנתונים,ב- 2007 דורגה רשת חצי חינם במקום הראשון מבחינת המחזור השנתי לעובד של רשתות השיווק המובילות, על אף מספר הסניפים המצומצם שהיא מפעילה (5), עם מחזור לעובד של כ- 2 מיליון שקל
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

בשנת 2007 הסתכם היקף ההכנסות בענף קמעונאות המזון בכ- 40 מיליארדי שקלים, עליה של כ- 8% ביחס לשנת 2006. כך עולה ממחקר של כלכלני BdiCoface המספקים נתונים על ענף הקמעונאות והמזון.

על פי הנתונים,ב- 2007 דורגה רשת חצי חינם במקום הראשון מבחינת המחזור השנתי לעובד של רשתות השיווק המובילות, על אף מספר הסניפים המצומצם שהיא מפעילה (5), עם מחזור לעובד של כ- 2 מיליון שקל. רשת שופרסל, המעסיקה את מספר העובדים הגדול ביותר בענף (כ- 9,700) ומחזיקה במספר הסניפים הגדול ביותר (כ- 228), הגיעה למקום הרביעי עם מחזור לעובד שהסתכם בכ- 1.025 מיליוני שקלים.
למקומות השני והשלישי הגיעו מעדני מניה (1.5 מיליוני שקלים) ורבוע כחול (1.146).

על-פי המחקר, הכנסות השוק המאורגן, הכולל את שתי רשתות שיווק המזון המרכזיות בישראל על תתי רשתותיהן: שופרסל והרבוע הכחול, צפויות להסתכם בכ- 16.8 מיליארדי שקלים, גידול של כ- 8% ביחס לשנה החולפת. שופרסל והרבוע הכחול מפעילות ביחד כ- 70% מהסניפים בענף.

עם זאת מציינים כלכלני BdiCoface כי התחרות הגוברת אילצה את שתי הרשתות להוזיל מחירים על מנת לשמור על חלקן בענף, מה שהשפיע על שיעורו המתון יחסית של הגידול בהשוואה לזה שנרשם בשנת 2006 (12%).

שיעור הרווח הגולמי בענף נשאר יציב בשנים האחרונות, והוא מוערך בכ- 26% בשוק המאורגן. ברשתות הפרטיות שיעורי הרווח הגולמי נמוכים יותר, לאור רמת המחירים הנמוכה יותר באופן יחסי.

ההכנסות של רשתות השיווק הפרטיות המובילות ב- 2007 מוערכות בכ- 6.4 מיליארדי שקלים, וב- BdiCoface מציינים כי שוק זה, אשר רשם ב- 2006 גידול של כ- 18% בהכנסות, מתבסס בעיקרו על מחירים נמוכים, ועדכון המחירים כלפי מטה שהתרחש בשוק המאורגן היה בין הגורמים לקיטון בשיעורי הגידול.

ב- BdiCoface מציינים כי התגברות התחרות בענף, הובילה למגמה נרחבת של כינוס מותגים אשר נוקטות הרשתות על מנת למתג עצמן בצורה אופטימאלית מול קהלי לקוחות שונים, במקומות שונים ובעלות נמוכה יותר, זאת במקביל למגמת פיתוח ושיווק מותגים פרטיים אשר מתחזקת בשנים האחרונות.
שתי מגמות אלו מאפשרות לרשתות להציע ללקוחותיהן מוצרים חדשים בעלי ערך מוסף, וכך מעמיקים את נאמנותם של הלקוחות ומאפשריםת לרשתות להתחזק על ידי צבירת כוח מול הספקים.

כלכלני BdiCoface אומרים כי התחזקות שוק הרשתות הפרטיות משפיעה על המכולות השכונתיות אשר הולכות ומתמעטות, גם מבחינת הזדקנות אוכלוסיית לקוחותיהן וגם מבחינת שינוי הרגלי הצריכה, כחלק מהתחרות האגרסיבית החלו המכולות לעדכן את מחיריהן כלפי מטה, ולשנות את הרכב ומגוון המוצרים שלהן.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה