משרד החקלאות מסבסד בניית תוכנית עסקית עבור יקבים ועסקים חקלאיים המבקשים לקבל אשראי מהמדינה

משרד החקלאות הקים קרן חדשה לסבסוד הכנת תוכניות עסקיות בתקציב של מיליון שקל, והיא מיועדת לענף החקלאות והתיירות הכפרית בלבד, כולל יקבים.

עסקים קטנים ובינוניים המעוניינים היום לפנות לקרנות שבערבות מדינה (הקרן לעסקים קטנים, הקרן לעסקים בינוניים וקרן הייצוא), נדרשים לבנות תוכנית עסקית. לצורך כך הוקמה קרן במשרד החקלאות המאפשרת לאותם עסקים לקבל סבסוד להכנת התוכנית העסקית ומילוי הטפסים לקרנות השונות.

תוכנית עסקית עולה היום לעסק בין 6,000-15,000  ₪ לתכנית. קרן משרד החקלאות מסבסד כל תוכנית בכמה אלפי שקלים, ומאפשר לעסקי החקלאות להתמודד על קבלת מימון מקרנות הסיוע שבערבות המדינה.
הפונים אל הקרן לעסקים קטנים יוכלו לקבל הלוואה של עד 750,000 ₪. הפונים אל הקרן לעסקים בינוניים יוכלו לקבל הלוואה של עד 8 מיליון ₪.

המימון רלוונטי לעסקי חקלאות המצויים במצב פיננסי סביר ולא לכאלה במשבר, ומיועד לשיפור תזרים המזומנים, לעסק חדש ולצורך ביצוע השקעות. כידוע, יקבים זקוקים למימון בעת נטיעות, הרחבה וקניית ציוד.
 
אבי קרעין וזאב הרשקוביץ, מנכ"לים משותפים ב"ניהול נטו" ומנהלי כספים, ממליצים למצות אפיק זה כבר היום, ולהגיש תוכניות עסקיות לקרנות השונות. זאת על מנת לצבור עודפים בתזרים המזומנים לימים קשים יותר, בהם לא ניתן יהיה להשיג אשראי משום שהקרנות מיועדות רק לעסקים במצב תזרים מזומנים טוב, ולכן הרזרבה חשובה היום.
 
קרעין והרשקוביץ נמנים על 40 היועצים המורשים ע"י המדינה לבנות את התוכנית העסקית עבור אותם עסקי חקלאות, שתאפשר להם לקבל את הסיוע מקרנות המדינה.


היו הראשונים להגיב...

כתבו תגובה