fbpx

נמנע ניסיון הברחה של כ- 400 אתרוגים לישראל

פקחי המכס, בשיתוף עם משרד החקלאות איתרו בנתב"ג שבעה נוסעים שניסו להבריח אתרוגים לישראל. חקירות נפתחו נגד המבריחים. מי שייתפס בשנית, ייקנס בקנס מינהלי של 5,000 ₪
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

בימי החגים הפעילות בנתב"ג בעיצומה, וכך גם ניסיונות ההברחה של תוצרת חקלאית טרייה לישראל. בימים כתיקונם מבצעים פקחי הסגר צמחים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ביקורות שגרתיות בטיסות הנכנסות לישראל.
בימי החגים הביקורת מתהדקת, לאור ריבוי הטיסות לחו"ל ולאור ניסיון העבר המלמד כי בערבי חג יש ריבוי של הברחות הקשורות בחגי תשרי, כדוגמת ארבעת המינים, דבש ורימונים. 

בעקבות ערנותם של הפקחים ושל עובדי המכס, נתפסו בשדה התעופה שבעה אנשים שניסו להבריח אתרוגים ממדינות שונות. בסך הכל נתפסו 368 אתרוגים שעשו דרכם לישראל בדרך לא כשרה.

האתרוגים המוברחים הגיעו מאיטליה, צרפת, מרוקו ותורכיה. מרביתם נכנסו לארץ בטיסות מצרפת. המבריחים זומנו לחקירות, ובין השאר ייבדק האם זו פעם ראשונה שהם נתפסים על עבירה זו, שהקנס עליה הנו 5,000 ₪.

ניסיונות הברחת אתרוגים לישראל הם תופעה מוכרת, עמה מתמודדים פקחי ההסגר של המשרד מדי שנה. ב- 2008 נתפסו שלוש מזוודות מלאות באתרוגים מוברחים מאיטליה, ב- 2007 נתפסו שישה משלוחי אתרוגים שהוברחו לישראל מאיטליה וממרוקו. טיסות מאזורים מועדים נבדקות בתקופת החגים באופן קפדני, ודפי מידע על חשיבות הנושא והסכנה הטמונה בהברחת אתרוגים לישראל הופצו בין סוכנויות נסיעות, בתי כנסת בחו"ל ושדות התעופה.

האתרוג משתייך למשפחת ההדרים (שם מדעי: Citrus) שאליה משתייכים גם התפוז, הלימון, האשכולית, המנדרינה, הקלמנטינה, הפומלו, הפומלית ורבים אחרים. עצים אלה גדלים בישראל באופן מסחרי ולנוי בהיקפים גדולים, ועד היום לא היה יבוא של פרי הדר לישראל. היקף הגידול המקומי של אתרוגים הינו כ- 1,000 דונם, וכולו מיועד לשוק ארבעת המינים. הביקוש בישראל הוא לכמיליון יחידות מדי סוכות. 300,000 יחידות נוספות מיוצאות מדי שנה לקהילות יהודיות בעולם, ביניהן ארה"ב, אירופה ואוסטרליה.

מחירי האתרוגים נקבעים על פי רמת ההידור שלהם והקהילה הצורכת והם נעים בין 10 ₪ ל- 2,000 ₪. כל קהילה צורכת הידור אחר – לדוגמא אתרוג תימני, שהוא אתרוג ענק מימדים, אתרוג מרוקאי, אתרוג שגדל בקלבריה באיטליה אותו צורכת קהילת חב"ד..

כאמור, מדי שנה מתמודד משרד החקלאות עם תופעה של הברחת אתרוגים לקראת סוכות. על מנת לצמצם את היקפי התופעה, מאשר משרד החקלאות יבוא אתרוגים מקלבריה וממרוקו. לשם כך ביצעה המחלקה להערכת סיכונים בייבוא במשרד החקלאות תהליך שבסיומו אושר הייבוא בתנאים קפדניים, במטרה למנוע חדירת נגעים עם הפרי המיובא. השנה יובאו לישראל כ- 500 אתרוגים.

כלל המבריחים שנתפסו נחקרו על ידי פקחי ההסגר וקיבלו התראה (לפני קנס) שלא להעביר תוצרת חקלאית טרייה בשנית, היות והם לא נתפסו בעבר ונראה כי הדבר נעשה בתום לב. מי שייתפס בשנית, ייקנס בקנס מינהלי של 5,000 ₪.

צילום האתרוג מאתר www.chabadonweb.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה