fbpx

צפויה עונת שיא ביצוא אבוקדו לאירופה – 20 מיליון דולר

מילופרי מתשלובת מילואות הינה גוף לאריזה ושיווק פירות ממטעים במושבי וקיבוצי הגליל המערבי. המפעל הוקם בשנת 1980 ו-80% מפעילותו מיועדת לייצוא. במפעל אורזים אבוקדו, ליצ'י, פירות הדר ופירות עונתיים נוספים לייצוא ושווק מקומי
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

במפעל מילופרי מקבוצת מילואות, המרכז את גידול, אריזה ושיווק יבולי האבוקדו מהגליל המערבי, מעריכים כי עונת האבוקדו שהחלה בימים אלה צפויה לשבור שיאים בהיקפי היבול. עד עתה שווקו זני הקיץ לשוק המקומי בכמויות העומדות על 450 טון. בסוף החודש יחלו משלוחי היצוא לחו"ל, בעיקר למזרח ולמערב אירופה.

מנכ"ל מילופרי, רמי בר זיו, מעריך כי היקף היצוא של אבוקדו יעמוד על 20,000 טון פרי, בשווי של כ-20 מיליון דולר, וימשך עד חודש מאי.
לדברי בר זיו, השנה מצפים במילופרי לאספקת פרי שוטפת ב- 12 החודשים הקרובים לשוק המקומי בישראל. "האבוקדו הוא פרי רב זני, שזניו השונים מבשילים הן בקיץ והן בחורף. עם זאת ידענו בשנים קודמות תקופות של מחסור, שנבעו בשל מכות טבע וגניבות בענף", אומר בר זיו.

מילופרי מתשלובת מילואות הינה גוף לאריזה ושיווק פירות ממטעים במושבי וקיבוצי הגליל המערבי. המפעל הוקם בשנת 1980 ו-80% מפעילותו מיועדת לייצוא. במפעל אורזים אבוקדו, ליצ'י, פירות הדר ופירות עונתיים נוספים לייצוא ושווק מקומי.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה

חדש באתר