fbpx

קריאה להגדיל מצבת כוח האדם במשרד הבריאות באשדוד לשחרור מזון

הנהלת חברת נמל אשדוד בראשות המנכ"ל שוקי סגיס, יזמה וקיימה דיון חירום בהשתתפות נציגי משרד הבריאות באשדוד, נציגילשכות המסחר, יבואני המזון וארגון עמילי המכס, בנושא העיכובים הממושכים בשחרור מזון מיובא
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

הנהלת חברת נמל אשדוד בראשות המנכ"ל שוקי סגיס, יזמה וקיימה דיון חירום בהשתתפות נציגי משרד הבריאות באשדוד, נציגילשכות המסחר, יבואני המזון וארגון עמילי המכס, בנושא העיכובים הממושכים בשחרור מזון מיובא.

מהדיון עולה כי הסיבה העיקרית לעיכובים נעוצה במחסור בכוח אדם, וזאת על רקע הגידול המשמעותי ביבוא המזון לישראל בשנים האחרונות.

בעקבות הדיון קרא שוקי סגיס למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ` אבי ישראלי, להתערב מיידית בנושא ולפתור את בעיית כוח האדם במשרד הבריאות באשדוד.

"משרד הבריאות מטפל באשדוד ב- 17,000 משלוחי מזון באמצעות חמישה מפקחים. התוצאה היא המתנה של 3-4 ימים לשחרור המזון. בשנה האחרונה אנו מקבלים תלונות חוזרות על עיכובים ממושכים בשחרור המזון. לאור חומרת המצב, אני קורא לך להתערב בנושא ולמצואפתרון לבעיה בהקדם האפשרי", אמר סגיס.

במסגרת הדיון ציין סגיס כי חברת הנמל עוסקת רבות בשיפור השירות, ועל כן יזמנה את דיון החירום כחלק מהסרת חסמים בשרשרת האספקה, כאשר הנמל כחוליה משמעותית מטפל גם בהסרת חסמים שאינם תחת אחריותו הישירה, וזאת לטובת הלקוחות המשותפים.

"המטרה המשותפת של כל הגורמים היא שחרור מהיר של מזון המיובא דרך נמל אשדוד, אך לצד הגידול בשנים האחרונות ביבוא לא ניתן לאפשר טיפול מקצועי ומהיר בהסתמך רק על מצבת כוח האדם הקיימת. לשם כך יש להגדיל את כוח האדם בשלושה עובדים לפחות", הוסיף סגיס.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

כתבו תגובה